Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  RETORICA LUMII MELODICE A LUI BARTÓK / THE RHETORIC OF BARTÓK’S MELODIC WORLD.
          Autori: ISTVÁN ANGI.


2.  TEMA COLOANEI INFINITULUI ÎN OPERELE LUI CONSTANTIN BRÂNCUȘI ȘI TIBERIU OLÁH / THE THEME OF THE ENDLESS COLUMN IN THE WORKS OF CONSTANTIN BRÂNCUŞI AND TIBERIU OLÁH.
          Autori: ADÉL FEKETE.


3.  ROLUL TRADIȚIEI POPULARE ÎN DEZVOLTAREA MELODIILOR DIN REPERTORIUL COMUNITĂȚILOR REFORMATE DIN TRANSILVANIA / THE ROLE OF THE POPULAR TRADITION IN THE DEVELOPMENT OF MELODIES WITHIN THE SONGS OF TRANSYLVANIAN REFORMED COMMUNITIES.
          Autori: ÉVA PÉTER.


4.  CÂNTAREA BIZANTINĂ ÎN ȚĂRILE ROMÂNE ÎN TIMPUL EPOCII FANARIOTE (1711 - 1821) / THE BYZANTINE CHANT IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES DURING THE PHANARIOT PERIOD (1711 – 1821).
          Autori: NICOLAE GHEORGHIŢĂ.


5.  MUZICA IUBIRILOR ÎMPLINITE ÎN ARTA BAROCĂ ȘI CLASICĂ / THE MUSIC OF FULFILLED LOVES IN THE BAROQUE AND CLASSICAL ART.
          Autori: PETRUŢA-MARIA MĂNIUŢ.


6.  ANALIZA INTERPRETATIVĂ A “INTROITUS SPIRITUS DOMINI” / THE INTERPRETATIVE ANALYSIS OF THE SPIRITUS DOMINI INTROIT.
          Autori: ANDRÁS VÁNYOLOS.


7.  DIFERENȚELE TEMPORALE ȘI REGIONALE ÎN DISTRIBUȚIA NOULUI STIL DE MUZICĂ POPULARĂ MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA / ZEITLICHE UND REGIONALE UNTERSCHIEDE IN DER VERBREITUNG DES NEUEN STILS DER UNGARISCHEN VOLKSMUSIK IN SIEBENBÜRGEN.
          Autori: ISTVÁN ALMÁSI.


8.  SĂRBĂTORIREA CRĂCIUNULUI ÎN BOZIEȘ ȘI VIŢA, TRANSILVANIA / CELEBRATING CHRISTMAS IN BOZIEŞ (MAGYARBORZÁS) AND VIŢA (VICE).
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


9.  IAC: UN SISTEM MUZICAL INTERACTIV / IAC: AN INTERACTIVE MUSIC SYSTEM.
          Autori: ADRIAN BORZA.


10.  MUZICA DE CINEMA ÎN EPOCA FILMULUI MUT / CINEMA MUSIC IN THE SILENT MOVIE ERA.
          Autori: AARON FAZAKAS.


11.  PREDAREA MUZICII SPIRITUALE ȘI ROLUL ACTIVITĂȚII CORALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI RELIGIOASE / TEACHING SPIRITUAL MUSIC AND THE ROLE OF CHORAL ACTIVITY IN RELIGIOUS EDUCATION.
          Autori: ÁRPÁD SZÉKELY.


12.  CORALA “HERZLICH MICH TUT VERLANGEN” ÎN DIFERITE ARANJAMENTE DE ORGA DIN LUCRĂRILE LUI BUXTEHUDE ȘI BACH / THE HERZLICH TUT MICH VERLANGEN CHORALE WITHIN DIFFERENT ORGAN ARRANGEMENTS IN BUXTEHUDE AND BACH’S WORKS.
          Autori: CSILLA SÓGOR.


13.  UNELE ASPECTE ALE TIPOLOGIILE VERTICALE DIN ULTIMUL CVARTET DE COARDE AL LUI W.A. MOZART, KV 590, F MAJOR / SOME ASPECTS OF VERTICAL TYPOLOGIES IN THE LAST STRING QUARTET OF W. A. MOZART, KV 590, F MAJOR.
          Autori: ATTILA FODOR.


14.  GIUSEPPE VERDI: MACBETH – PARTEA I / GIUSEPPE VERDI’S MACBETH – PART I.
          Autori: JÚLIA KÖPECZI-KIRKÓSA.


15.  CHARLES MARIE WIDOR: GOTHIQUE ȘI ROMANE SYMPHONIES - DECLARAȚIILE SPIRITUALE ALE UNUI MARE COMPOZITOR / CHARLES MARIE WIDOR’S GOTHIQUE AND ROMANE SYMPHONIES – THE SPIRITUAL STATEMENTS OF A GRAND COMPOSER.
          Autori: NOÉMI BOGNÁR.


16.  AL DOILEA CVARTET DE COARDE AL LUI GYÖRGY LIGETI: INFLUENȚE BIOGRAFICE ȘI NOI TEHNICI / GYÖRGY LIGETI’S SECOND STRING QUARTET: BIOGRAPHICAL INFLUENCES AND NEW TECHNIQUES.
          Autori: TUDOR FERARU.


17.  LINIARITATE RUPTA IN OPERA «CLEPSIDRA» DERNIERS JOURS, DERNIERES HEURES DE ANATOL VIERU / LINÉARITÉ ROMPUE DANS L’OPÉRA « SABLIER » DERNIÈRS JOURS, DERNIÈRES HEURES D’ANATOL VIERU.
          Autori: LUANA STAN.


18.  PSALMUL BY THE RIVERS OF BABYLON CA PARTE A PRODUCȚIEI CORALE A LUI SIGISMUND TODUȚĂ / PSALM BY THE RIVERS OF BABYLON AS PART OF SIGISMUND TODUŢĂʼS CHORAL OUTPUT.
          Autori: STELIAN IONAŞCU.


19.  EDE TERÉNYI - MONO-OPERA “LA DIVINA COMMEDIA”. FORMA ȘI CONȚINUTUL (PARTEA A II-A - “PURGATORIO”) / EDE TERÉNYI – MONO-OPERA “LA DIVINA COMMEDIA” FORM AND CONTENTS (II. PART – “PURGATORIO”).
          Autori: GABRIELA COCA.


20.  „STABAT MATER” DE EDUARD TERÉNYI / EDUARD TERÉNYI’S STABAT MATER.
          Autori: ANAMARIA MĂDĂLINA HOTORAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă