Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  CARACTERISTICI GEOMORFOLOGICE ALE ALUNECĂRILOR DE TEREN HOLOCENE DIN MASIVUL STRATOVULCANIC PLIOCEN-CUATERNAR SANCY (FRANŢA).
          Autori: O. POP, J.C. THOURET, V. SURDEANU.


2.  CARACTERISTICILE MORFOMETRICE ALE RELIEFULUI DIN SUDUL PODIŞULUI SOMEŞAN.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, W. E. SCHREIBER, ŞT. BILAŞCO, CS. HORVÁTH.


3.  DIFERENŢIERI ALE STĂRII GEOMORFOLOGICE ENVIRONMENTALE ÎN MUNŢII OAŞULUI.
          Autori: I. MAC, N. HODOR, MARIA HOSU.


4.  CLASIFICAREA VULCANILOR NOROIOŞI DIN ESTUL ŞI CENTRUL DEPRESIUNII TRANSILVANIEI.
          Autori: ANDREA GÁL.


5.  ROLUL RELIEFULUI ÎN PROIECTAREA DRUMURILOR ŞI AMPLASAREA CASTRELOR ROMANE DIN DACIA POROLISSENSIS.
          Autori: I. IRIMUŞ, FL. FODOREAN, D. PETREA, I. RUS, P. COCEAN, O. POP.


6.  VARIAŢIA DIURNĂ ŞI DURATA PLOILOR SEMNIFICATIVE SPECIFICE SEZONULUI CALD, ÎN ZONA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI.
          Autori: T. TUDOSE, F. MOLDOVAN.


7.  INVERSIUNILE TERMICE ÎN AREALUL ORADEA.
          Autori: O. GACEU.


8.  MODEL DETERMINIST G.I.S. REALIZAREA CORELAŢIEI SPAŢIALE A PRECIPITAŢIILOR MEDII MULTIANUALE CU ALTITUDINEA.
          Autori: ŞT. BILAŞCO.


9.  BILANŢUL APEI DIN LATURA SUDICĂ A PODIŞULUI SOMEŞAN.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, CS. HORVÁTH, ŞT. BILAŞCO.


10.  IMPORTANŢA EXPLOATĂRILOR DE SARE ÎN FORMAREA CUVETEI LACURILOR SĂRATE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: M. ALEXE.


11.  DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A METALELOR GRELE DIN SOLURILE DISTRICTULUI ERATH, TEXAS.
          Autori: M. DIA, D. WEINDORF, C. THOMPSON, H. CUMMINGS, H.L. CACOVEAN, T. RUSU.


12.  ŞTIINŢELE ECONOMICE ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ. O PLEDOARIE PENTRU PLURALISM.
          Autori: P. SÖDERBAUM.


13.  DISPARITĂŢI REGIONALE ÎN ULTIMUL SECOL, ÎN ROMÂNIA.
          Autori: J. BENEDEK.


14.  CRIZA ECONOMICĂ MONDIALĂ DIN 2008. EFECTELE ACESTEIA ÎN AREALUL TURDA-CÂMPIA TURZII.
          Autori: CAMELIA-MARIA KANTOR.


15.  REALITĂŢILE GEOGRAFICE DEFINITE PRIN STAREA DE DISPARITATE. MODELE DIN JUDEŢUL SĂLAJ (ROMÂNIA).
          Autori: C.C. POP.


16.  ALEGEREA PRIMARILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ, ROMÂNIA, ÎN IUNIE 2008.
          Autori: GRIGOR P. POP, V. BODOCAN.


17.  EVOLUŢIA POPULAŢIEI DE PE VALEA SOMEŞULUI MIC, ÎN PERIOADA 1850-2002.
          Autori: P. MÎNDRU.


18.  EVOLUŢIA STRUCTURII ETNICE A POPULAŢIEI ORAŞULUI CHIŞINĂU.
          Autori: ELENA SOCHIRCĂ.


19.  STRUCTURA PE SEXE, GRUPE DE VÎRSTĂ ŞI MEDIU A POPULAŢIEI DE PE VALEA SOMEŞULUI MIC, ÎN PERIOADA 1850-2002.
          Autori: P. MÎNDRU.


20.  EROZIUNEA PE POTECILE TURISTICE ŞI AMENAJAREA LOR ÎN MASIVUL SANCY / L’EROSION SUR LES SENTIERS DE RANDONNEE ET LEURS AMENAGEMENTS DANS LE MASSIF DU SANCY (MASSIF CENTRAL FRANÇAIS).
          Autori: O. POP, M. GUITTON, V. SURDEANU.


21.  ROLUL HIDROGRAFIEI ÎN GENEZA ŞI INDIVIDUALIZAREA SISTEMULUI DE AŞEZĂRI ŞI A EVOLUŢIEI SOCIO-ECONOMICE A ŢĂRII LĂPUŞULUI (II).
          Autori: ŞT. DEZSI.


22.  CARACTERISTICI GEOGRAFICO-UMANE ŞI ALTERNATIVA TURISTICĂ DE DEZVOLTARE A UNOR AŞEZĂRI RURALE CU FUNCŢIE MONOINDUSTRIALĂ ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE. ANALIZĂ DE CAZ: LOCALITATEA SĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


23.  CONURBAŢIA PROVINCIA CORVINIA.
          Autori: D. RUS.


24.  ASPECTE CRITICE PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ÎN BAZINUL TÂRNAVEI.
          Autori: H.V. CONŢIU.


25.  SINCRONISM ŞI DEFAZARE ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIALĂ ŞI CALITATIVĂ A TURISMULUI ÎN TIMIŞOARA ŞI BANAT.
          Autori: N. POPA.


26.  TRANSFORMAREA STRUCTURALĂ A ÎNCĂRCĂTURII GEODEMOGRAFICE A ZONELOR REZIDENŢIALE DE TIP BLOC ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE. STUDIU DE CAZ: ORAŞUL TÂRGU JIU.
          Autori: SIMONA MĂLĂESCU.


27.  NOI TENDINŢE ÎN CIRCULAŢIA TURISTICĂ INTERNAŢIONALĂ, CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA TRANSPORTURILOR AERIENE ŞI CROAZIERELOR TURISTICE.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


28.  PROGRAMUL INTENSIV ERASMUS IP “FRONTIERELE SOCIALE ŞI CULTURALE ALE EUROPEI – PERCEPŢIILE MOŞTENITE ŞI PEISAJELE MODERNE”.
          Autori: R. RUSU.


29.  RECUNOAŞTEREA EUROPEANĂ ŞI NAŢIONALĂ A CALIFICĂRILOR ŞI COMPETENŢELOR VOCAŢINALE IN TURISM.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


30.  RECENZII: GEORGE CRISTEA (2007), REGI ŞI DIPLOMAŢI SUEDEZI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC (SECOLELE XVII-XX).
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


31.  RECENZII: ALAIN KERJEAN (2007), O CĂLĂTORIE ÎN ROMÂNIA, DIN TRANSILVANIA LA DELTA DUNĂRII / ALAIN KERJEAN (2007), VOYAGE EN ROUMANIE, DE LA TRANSYLVANIE AU DELTA DU DANUBE .
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


32.  RECENZII: POP CĂLIN CORNEL (2008), TURISM ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ JUDEŢUL SĂLAJ.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă