Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2007  
         
         
   
1.  ŞCOALA ÎN VIITORUL FACULTĂŢILOR DE DREPT / SCOLIES SUR L’AVENIR DES FACULTÉS DE DROIT.
          Autori: BJARNE MELKEVIK.


2.  REZERVA CONTRACTUALĂ POTESTATIVĂ – UN POSIBIL SUROGAT PENTRU NOŢIUNEA CONDIŢIEI POTESTATIVE.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


3.  ACTUL ADMINISTRATIV – FORMĂ ŞI ELEMENTE DE FORMĂ.
          Autori: OVIDIU PODARU.


4.  APĂRAREA DREPTURILOR DE GRUP ŞI A DREPTURILOR COLECTIVE ÎN RĂSPUNDEREA CIVILĂ A STATULUI CONFORM DREPTULUI COLOMBIAN / LA DEFENSE DES DROITS DE GROUPE ET DES DROITS COLLECTIFS DANS LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT EN DROIT COLOMBIEN.
          Autori: JUAN CARLOS HENAO.


5.  SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI.
          Autori: SERGIU BOGDAN.


6.  INTERESUL COMUN ÎN CONTRACTELE CADRU DE DISTRIBUŢIE COMERCIALĂ.
          Autori: ŞERBAN DIACONESCU.


7.   CARACTERISTICILE JURIDICE SPECIFICE ALE ACTULUI ADMINISTRATIV DE REVOCARE.
          Autori: ION BRAD.


8.  RELAŢIA DINTRE OBLIGAŢIA NATURALĂ ŞI LIBERALITĂŢI.
          Autori: ADINA BUCIUMAN.


9.  LIBERTATEA CULTURALĂ A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ŞI ETNICE DIN UNGARIA ÎN CONTEXTUL ACTULUI MINORITĂŢII / THE CULTURAL FREEDOM OF NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES IN HUNGARY IN THE CONTEXT OF THE MINORITY ACT.
          Autori: JUDIT ZELLER.


10.  CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND TRANSPARENŢA ŞI CERTITUDINEA JURIDICĂ A SISTEMULUI EUROPEAN DE CONTROL AL OPERAŢIUNILOR DE CONCENTRARE / A FEW CONSIDERATIONS REGARDING TRANSPARENCY AND LEGAL CERTAINTY IN EUROPEAN MERGER CONTROL.
          Autori: CĂTĂLIN ŞTEFAN RUSU.


11.  MECANISMUL DE TRANSFER AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR MOBILE ÎN DREPTUL GERMAN.
          Autori: ANDRADA SÂRB.


12.  ACŢIUNEA PUBLICIANA ÎN DOMENIUL DREPTULUI CIVIL RUS ACTUAL / AZIONE PUBLICIANA NEL DIRITTO CIVILE RUSSO VIGENTE.
          Autori: ANTON D. RUDOKVAS.


13.  SCURTE CONSIDERAŢII LEGATE DE APORTURILE ÎN NATURĂ LA CAPITALUL SOCIAL.
          Autori: MONICA IONAŞ-SĂLĂGEAN.


14.  RECENZIE - CONSTITUIREA LEGII DE CĂTRE JUDECĂTOR / LA CRÉATION DU DROIT PAR LE JUGE.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă