Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2005  
         
         
   
1.  LOGICĂ ŞI LIMBAJ. ASPECTE ALE FILOSOFIEI ANALITICE ÎN ‘LECTURĂ’ INTEGRALISTĂ.
          Autori: MARIA ŞTEFĂNESCU.


2.  ONLINE IDENTITY OF A LOCAL YOUNG COMMUNITY.
          Autori: DIANA ROXANA COTRĂU.


3.  TRANSILVANIA – SPAŢIU INTERCULTURAL (O ABORDARE ISTORICĂ ŞI SOCIOLOGICĂ).
          Autori: ADINA-MARIA OLTEAN.


4.  INSULA DINTRE HETEROPIA ŞI DYSTOPIA: ANGLIA, ANGLIA A LUI JULIAN BARNES.
          Autori: PETRONIA PETRAR.


5.  ‘DISECŢIA’ MODULUI VERBAL ÎN DISCURSURILE VERBALE SAU SCRISE: UN SONDAJ IMPRESIONANT.
          Autori: EVELINA GRAUR.


6.  PIERDEREA LIMBII ŞI A ISTORIEI (GÂNDURI CU PRIVIRE LA CAUZELE ASIMILĂRII GERMANILOR ETNICI ÎN UNGARIA).
          Autori: GIZELLA T. MOLNÁR.


7.  “ACESTA NU ESTE UN ROMAN” DE JENNIFER JOHNSTON – DISIMULAREA ACTULUI CREATIV.
          Autori: DORINA LOGHIN.


8.  CONSTRUCŢIILE NOMINALE ÎN LIMBAJUL DE PROPAGANDĂ ŞI ÎN PUBLICITATE.
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE, MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


9.  ORIENTUL ÎN ROMANUL “RASSELAS” AL LUI SAMUEL JOHNSON ŞI ÎN ROMANUL LUI WILLIAM BECKFORD “VATHEK”.
          Autori: GÖNÜL BAKAY.


10.  DE LA WILLIAM SHAKESPEARE LA JOHN WEBSTER. CONSIDERAŢII ASUPRA UNUI BUDUAR.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


11.  REVEDEREA GENULUI ÎN PUBLICITATE.
          Autori: MIHAI MIRCEA ZDRENGHEA.


12.  POEZIA DEPOSEDAŢILOR.
          Autori: ADRIAN RADU.


13.  REVIZUIREA LEXICOGRAFIEI ENGLEZE.
          Autori: DORIN CHIRA.


14.  STRATEGII DE COMUNICARE: NEGOCIEREA (I).
          Autori: ANCA LUMINIŢA GREERE.


15.  ‘PROVERBUL‘ ÎN PERSPECTIVA ‘ACTELOR DE VORBIRE’ / LE PROVERBE DANS LA PERSPECTIVE DES ACTES DU DISCOURS.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU.


16.  CU PRIVIRE LA ECHIVALENŢA LINGVISTICĂ. CAZUL CIUDAT AL LUI “TABLE” ŞI “MASA”.
          Autori: CRISTINA TĂTARU.


17.  AUTOBIOGRAFIA ŞI AL PATRULEA GEN.
          Autori: ALINA PREDA.


18.  TRANSYLVANIA- AN INTERCULTURAL AREA (A HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL APPROACH).
          Autori: ADINA-MARIA OLTEAN.


19.  CUNOŞTINŢELE LINGVISTICE ALE PROFESORULUI SAU CONŞTIENTIZAREA PREDĂRII LINGVISTICE.
          Autori: ANA-MARIA FLORESCU-GLIGORE.


20.  ÜBERPRÜFUNG - LUCIA GORGOI, HERMANN HESSE, SUCHER UND BEWAHRER. CLUJ, CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ 2004, 210 SEITEN / RECENZIE - LUCIA GORGOI, HERMANN HESSE, VIZOR ŞI PĂSTRĂTOR. CLUJ, CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ 2004, 210 P..
          Autori: .


21.  COMPTES RENDUS - MARIANA NEŢ, ALEXANDRE DUMAS, LE PAYS OU IL FAIT MORT. UN EXERCICE DE LECTURE VIENNE, INSTITUT DE SOCIO-SÉMIOTIQUE ÉTUDES, ISSS, 1997, 312 P. / RECENZII - MARIANA NEŢ, ALEXANDRE DUMAS: TĂRÂMUL UNDE SE MOARE. UN EXERCIŢIU DE LECTURĂ, VIENA, INSTITUTUL DE STUDII SOCIO-SEMIOTICE, ISSS, 1997, 312 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă