Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  EVALUAREA ÎNMULŢIRII ERORILOR ÎN MICI MODELE LA SCARĂ REDUSĂ GEOGRAFICĂ UTILIZÂND ARCVIEW GIS.
          Autori: A.T. CODILEAN.


2.  CERCETĂRI BIOGEOGRAFICE ASUPRA SPECIILOR STEPICE-SILVOSTEPICE DE ASTRAGALUS L. DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI (II).
          Autori: A.S. BĂDĂRĂU, ŞT. DEZSI, T. MAN.


3.  TURISMUL DIN JUDEŢUL MUREŞ. DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE.
          Autori: J. BENEDEK.


4.  TURISMUL RURAL ÎN ROMÂNIA – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE (I) .
          Autori: J. BENEDEK, ŞT. DEZSI.


5.  ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI BALNEOTURISTIC ÎN ROMÂNIA / L`EDIFICATION DU SYSTEME DES STATIONS TOURISTIQUES DE LA ROUMANIE.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ, P. COCEAN.


6.  CONTEXTUL ISTORIC ŞI LEGISLATIV A PROPRIETĂŢII TERENURILOR, ÎN CÂMPIA SOMEŞULUI DIN 1918 PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE / LE CADRE HISTORIQUE ET LÉGISLATIF DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DANS LA PLAINE DU SOMEŞ DE 1918 À NOS JOURS.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


7.  PROIECŢII CARTOGRAFICE UTILIZATE PENTRU TERITORIUL ROMÂNIEI.
          Autori: V. DOHOTAR, LEONTINA KOVACS.


8.  TURISMUL ÎN SPAŢIUL AFERENT ACUMULĂRILOR DE PE RÂUL SOMEŞUL CALD .
          Autori: GH. ŞERBAN.


9.  EVOLUŢIA POPULAŢIEI ROMÂNIEI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA .
          Autori: GRIGOR P. POP.


10.  PROIECTELE CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND PREDAREA/ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE .
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


11.  ÎNVĂŢAREA/PREDAREA LIMBILOR STRĂINE ÎN EUROPA .
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


12.  HIPERGENOSFERA - PUNCTE DE VEDERE -.
          Autori: I. MAC, FL. PENDEA.


13.  ANALIZA PRIVIND SECETA HIDROLOGICĂ DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI ÎN PERIOADA 1980-1997.
          Autori: T. MAN, R. POP.


14.  SITUAŢII PARTICULARE ÎN DEZVOLTAREA ALUNECĂRILOR DE TEREN DIN DEPRESIUNEA AGRIJULUI.
          Autori: MARIA HOSU.


15.  CONSIDERAŢII ASUPRA VARIAŢIEI REGIMULUI PRECIPITAŢIILOR ÎN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: I.H. HOLOBÂCĂ, ADINA-ELIZA CROITORU, CLAUDIA ANDREA VAJDA.


16.  GEOGRAFIE-ABORDARE SEMIOLOGICĂ.
          Autori: I. MAC, D. PETREA.


17.  DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN DIMENSIUNEA GEOGRAFICĂ .
          Autori: C.C. POP.


18.  IMPERATIVE ŞI REALITĂŢI ÎN CONSERVAREA NATURII. ARIILE PROTEJATE ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI / IMPÉRATIFS ET RÉALITÉS DANS LA CONSERVATION DE LA NATURE. LES AIRES PROTÉGÉS DU NORD-OUEST DE LA ROUMANIE .
          Autori: G. RACOVIŢĂ, L. BUZILĂ.


19.  PARTICULARITĂŢILE REPARTIŢIEI CANTITĂŢILOR ANUALE DE PRECIPITAŢII ATMOSFERICE ÎN CÂMPIA TRANSILVANIEI .
          Autori: V. SOROCOVSCHI.


20.  RECENZII: AL XIII-LEA COLOCVIU INTERNAŢIONAL AL ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE DE CLIMATOLOGIE.
          Autori: F. MOLDOVAN.


21.  RECENZII: VIRGIL SURDEANU (1998), GEOGRAFIA TERENURILOR DEGRADATE (ALUNECARI DE TEREN).
          Autori: JOZEF SZABO.


22.  RECENZII: VIRGIL SURDEANU (1998), GEOGRAFIA TERENURILOR DEGRADATE (ALUNECARI DE TEREN).
          Autori: DORIANO CASTALDINI, MARIO PANIZZA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă