Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2001  
         
         
   
1.  COMERŢUL ELECTRONIC ÎN ROMÂNIA - CAPACITĂŢILE ŞI PROBLEMELE ACTUALE / E-COMMERCE IN ROMANIA - PRESENT CAPABILITIES AND PROBLEMS.
          Autori: ALINA ANDREICA, CRISTIAN CUCURUZAN.


2.  DOMENIU FORESTIER ROMÂNESC, ÎN CONTEXTUL DE EXPANSIUNE ITALIANĂ ŞI DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A ACESTEIA ÎNTRE 1920-1929 / LE DOMAIN FORESTIER ROUMAIN DANS LE CONTEXT DE L’EXPANSION ITALIENNE ET SA DIMENSION EUROPÉENNE ENTRE 1920-1929.
          Autori: ANCA STÂNGACIU, VALER STANGACIU.


3.  PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN BUSINESSUL MODERN / CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN MODERN BUSINESS.
          Autori: ELENA MARILENA PORUMB.


4.  SURSE ALE LEGISLAŢIEI COMUNITARE, IERARHIA STANDARDELOR ŞI A LITIGIILOR / LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LA HIERARCHIE DES NORMES ET LE CONTENTIEUX.
          Autori: .


5.  PARTENERIATUL EURO-MEDITERANEAN: ANALIZĂ A RELAŢIILOR POLITICE ŞI DE SECURITATE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ŢĂRILE MEDITERANEENE / IL PARTENARIATO EURO-MEDITERRANEO: ANALISI DELLE RELAZIONI POLITICHE E DI SICUREZZA FRA UNIONE EUROPEA E PAESI TERZI MEDITERRANEI.
          Autori: CHIARA LIGUORI.


6.  DE LA ETHNOGRAFII INDIGENE LA ANTROPOLOGIA CULTURALĂ. COMENTARII CU PRIVIRE LA ISTORIA ŞTIINŢELOR SOCIALE ÎN ROMÂNIA / FROM INDIGENOUS ETHNOGRAPHIES TO CULTURAL ANTHROPOLOGY. COMMENTS ON THE HISTORY OF SOCIAL SCIENCES IN ROMANIA.
          Autori: ALINA BRANDA.


7.  BUN, RĂU, URÂT ŞI RAŢIONALITATE, CULTURA ŞI INSTITUŢIILE ÎN POLITICA COMPARATIVĂ / THE GOOD, THE BAD, AND THE UGLY RATIONALITY, CULTURE AND INSTITUTIONS IN COMPARATIVE POLITICS.
          Autori: ALIN FUMURESCU.


8.  ÎNTREBĂRI ÎN CULTURA AMERICANĂ - ÎNCEPUTUL UNEI CERCETĂRI / QUESTIONING THE AMERICAN CULTURE - BEGINNING OF A RESEARCH.
          Autori: CRISTIAN PRALEA.


9.  IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA EUROPEI DE EST ÎN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE / THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON EASTERN EUROPE IN THE POST-COLD WAR ERA.
          Autori: BERCH BERBEROGLU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă