Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA MUSICA - Ediţia nr.2 din 2022  
         
         
   
1.  PARADIGMA GRANULARITĂȚII ÎN MUZICA ELECTROACUSTICĂ A LUI IANNIS XENAKISTHE / GRANULARITY PARADIGM IN THE ELECTROACOUSTIC MUSIC OF IANNIS XENAKIS.
          Autori: ADRIAN BORZA.


2.  RESCRIEREA ȘI RECREAREA "BALETULUI FRANCEZ AL TIMPULUI" (1654): CUNOȘTINȚE, SURSE ISTORICE ȘI STRATEGII CREATIVE / RE-WRITE AND RE-CREATE THE FRENCH “BALLET DU TEMPS” (1654): KNOWLEDGE, HISTORICAL SOURCES, AND CREATIVE STRATEGIES.
          Autori: CHRISTOPHE ALVAREZ.


3.  INTENȚII MUZICALE DIN PERIOADA AUSTRO-UNGARĂ ÎN BUCOVINA / MUSICAL INTENTIONS OF AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD IN BUKOVINA.
          Autori: YULIYA KAPLIYENKO-ILIUK.


4.  O SCRISOARE MALEFICĂ ȘI DESTINURILE PASSACAGLIEI UITATE. CREPUSCULUL CELEI DE-A TREIA SIMFONII "OVIDIU" DE SIGISMUND TODUȚĂ / AN EVIL LETTER, AND THE DESTINIES OF THE FORGOTTEN PASSACAGLIA. THE TWILIGHT OF THE THIRD SYMPHONY “OVID” BY SIGISMUND TODUȚĂ.
          Autori: ECATERINA BANCIU.


5.  FESTIVALURI DE MUZICĂ ÎN ITALIA MODERNĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 / MUSIC FESTIVALS IN MODERN ITALY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.
          Autori: OLENA PONOMARENKO.


6.  ALCĂTUIREA CONCERTULUI EDUCATIV ANALIZA CONCERTULUI PENTRU COPII ARCA LUI NOE / DESIGNING AN EDUCATIONAL CONCERT.THE ANALYSIS OF THE NOAH’S ARK CHILDREN’S CONCERT.
          Autori: DALMA-LIDIA TOADERE.


7.  CRITICA MUZICALĂ UCRAINEZĂ A ANILOR 2010: SITUAȚIE GENERALĂ, PROBLEME, DIRECȚII DE DEZVOLTARE (PE BAZA EXEMPLELOR DE PE SCENA MUZICII ARTISTICE CONTEMPORANE) / UKRAINIAN MUSIC CRITICISM OF THE 2010s: GENERAL SITUATION, PROBLEMS, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT (BASED ON THE EXAMPLES FROM CONTEMPORARY ART MUSIC SCENE).
          Autori: IRYNA TUKOVA, VALENTINA REDYA, IRYNA KOKHANYK.


8.  IZVOARE SCRISE ÎN REPERTORIUL DE COLINDE ALE MAGHIARILOR DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI / WRITTEN SOURCES IN THE REPERTOIRE OF THE CHRISTMAS CAROLS FROM THE TRANSYLVANIAN PLAIN.
          Autori: ZOLTÁN GERGELY.


9.  CIRCULAȚIA UNUI TIP MELODIC DE COLINDĂ CĂRTURĂREASCĂ DIN ȚINUTUL PĂDURENILOR, HUNEDOARA / THE CIRCULATION OF A MELODIC TYPE OF SCHOLARLY CAROL FROM THE LAND OF THE FORESTERS, HUNEDOARA.
          Autori: ALINA-LUCIA STAN.


10.  ORGI ÎN TRANSILVANIA - PARTEA 2: ORGI TRANSILVĂNENE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA / ORGANS IN TRANSYLVANIA – PART 2 TRANSYLVANIAN ORGANS DURING THE 19TH CENTURY.
          Autori: NOÉMI MIKLÓS.


11.  TROPARUL NAȘTERII DOMNULUI, EXEGEZE TRANSILVANE / THE LORD’S BIRTH TROPARION, TRANSYLVANIAN EXEGESES.
          Autori: DANIEL MOCANU.


12.  ʻMALAPARTISMUL̓ – UN «PLEURESEMENT» MUZICALIZAT: CURZIO MALAPARTE, ALBERTO MORAVIA, ADALBERTO LIBERA ȘI STRUCTURILE ARHITECTURALE ALE ʻFIINȚĂRIIʼ / THE ʻMALAPARTISM ̓ – A MUSICALIZED «PLEURESEMENT»: CURZIO MALAPARTE, ALBERTO MORAVIA, ADALBERTO LIBERA AND THE ARCHITECTURAL STRUCTURES OF THE ʻBEINGNESSʼ.
          Autori: MARIA-ROXANA BISCHIN.


13.  FACTORII RAȚIONALI ȘI EMOȚIONALI AI ESTETICII MUZICALE ȘI INTERPRETATIVE / RATIONAL AND EMOTIONAL FACTORS OF MUSIC AND PERFORMANCE AESTHETICS.
          Autori: VІTALІI ZAIETS, OKSANA ZAIETS.


14.  BOOK REVIEW: WHY THIS BOOK HAS BECOME SO NECESSARY TO ME (PASCAL BENTOIU, GÂNDIREA MUZICALĂ (MUSICAL THINKING), BUCHAREST: EIKON, 2022, 2ND EDITION).
          Autori: OLEG GARAZ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă