Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   FLORE POP    
    Conf. univ. dr., Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Departementul de Stiințe Politice, Universitatea Babeş-Bolyai. Email: flore.pop@fspac.ro.    
           
  22-06-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE REALIZATION OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. BRIEF GENERAL PRESENTATION / LA REALISATION DE L`ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. BREVE PRESENTATION GENERALE .
          Autori: FLORE POP.

2.  GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING IMPLEMENTATION OF THE “ACQUIS COMMUNAUTAIRE” IN ROMANIA, IN COMPETITION AREA / CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN ROMÂNIA, ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI.
          Autori: FLORE POP.

3.  CONCEPT OF TRANSITION AND ECONOMIC CHANGES IN THE EAST / LE CONCEPT DE TRANSITION ET LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES A L’EST.
          Autori: FLORE POP.

4.  THE MYTH OF GROWTH AND ECONOMIC TRANSITION / LE MYTHE DE LA CROISSANCE ET LA TRANSITION ECONOMIQUE.
          Autori: FLORE POP.

5.  POLITICAL AND ECONOMIC COOPERATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE AFTER 1989 / COOPERAREA ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI ORIENTALĂ DUPĂ 1989 / LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE AU DÉBUT DES ANNÉES ’90.
          Autori: FLORE POP.

6.  ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BLACK SEA BASIN - DANUBE. SOME ACTIONS AND DECLARATIONS OF INTENT IN THE YEARS 1991-2001 / MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN BAZINUL MAREA NEAGRĂ - DUNĂRE. CÂTEVA ACŢIUNI ŞI DECLARAŢII DE INTENŢII DIN ANII 1991-2001 / L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE BASSIN DE LA MER NOIRE ET AU DANUBE.
          Autori: FLORE POP.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă