Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA POLITICA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
  Articol:   MITUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI TRANZIŢIA ECONOMICĂ / LE MYTHE DE LA CROISSANCE ET LA TRANSITION ECONOMIQUE.

Autori:  FLORE POP.
 
       
         
  Rezumat:  Acest scurt articol doreşte să prezinte în linii generale o dilemă care este cea a lumii occidentale actuale. Ecourile semnalului de alarmă tras de cercetătorii din domeniu în ce priveşte limitele presupuse sau reale ale creşterii economice s-au estompat puţin câte puţin sub presiunea ofensivei ideilor neoliberale care promovează o creştere economică exponenţială, fără a ţine întotdeauna cont de experienţele multiple din spaţiul economic, de preocupările morale şi de constrângerile legate de epuizarea resurselor nerenuvelabile ori de protecţia mediului înconjurător. Nu se poate spune că gândirea economică nu a căutat de timpuriu soluţii chiar de la prima mare criză, cea din 1929-1933, dar mai ales după cel de al doilea război mondial, ajungându-se prin eforturi susţinute la cristalizarea unei teorii satisfăcătoare, cea a « decolării ». Ceva mai târziu însă, în anii optzeci, apare cam peste tot criza financiară a statului, numită cu o expresie consacrată « sfârşitul vâstei de aur a Statului-Providenţă », care prin consecinţele sale duce la o renaştere a doctrinelor liberale, la discreditarea conceptului tradiţional de dezvoltare, ajungându-se în cele din urmă la un dezgheţ aproape total al « ortodoxiilor » în gândirea economică. Mitul reînnoit al « creşterii continue », prezent în teoriile economice mai mult sau mai puţin recente, încearcă, odată cu « convertirea » estului european la filosofia pieţei libere să ţină loc de teorie generală a tranziţiei.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă