STUDIA AMBIENTUM
   
     
 

PREZENT STUDIA AMBIENTUM

 

Studia Universitatis Babeş-Bolyai Ambientum, revista Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, este o publicaţie semestrială (cu apariţie în lunile iunie şi decembrie), ce promovează un înalt nivel al cercetărilor ştiinţifice pe teme inovatoare şi subiecte emergente în domeniul ştiinţei mediului înconjurător.

 


Cand citati revista, va rugam sa folositi abreviatia: Studia UBB Ambientum.

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite în format electronic, la adresa:
cristina.rosu@ubbcluj.ro sau crisrosu@yahoo.com, respectand termenul de predare anunţat. Lucrările care nu respectă formatul vor fi în mod automat respinse.
Limba oficiala a revistei este limba engleză.
Comitetul editorial acceptă în fiecare numar un articol unic ca prim autor şi, eventual, al doilea articol ca autor secundar.
Autorul principal va primi, cu titlu gratuit, o copie a volumului.
Toate articolele sunt analizate independent de catre doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor.
Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Ambientum apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie).

Depunerea articolelor este programată după cum urmează:

- Pentru volumul 1 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii mai;
- Pentru volumul 2 lucrările finale vor fi primite până la începutul lunii noiembrie.

 

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ambientum, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
       
         
1200