Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
         
   
1.  ARESTUL LA DOMICILIU – ALTERNATIVĂ LA ARESTAREA PREVENTIVĂ ÎN LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ.
          Autori: .


2.  IMPACTUL JURISPRUDENȚEI CURȚII CONSTITUȚIONALE DE ROMÂNIA ÎN DOMENIUL DREPTULUI PRIVAT. ALEGEREA UNOR DECIZII RELEVANTE / L’IMPACTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA ROUMANIE SUR LE DROIT PRIVÉ.
          Autori: .


3.  NOȚIUNEA DE RISC ÎN DREPTUL PRIVAT.
          Autori: .


4.  CONSIDERAŢII ASUPRA NATURII JURIDICE A CONTRACTULUI DE AGENŢIE.
          Autori: ŞERBAN DIACONESCU.


5.  CLAUZE ABUZIVE VERSUS CLAUZE LEZIONARE ÎN CONTRACTELE CONSUMATORILOR.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


6.  ACCES LA JUSTIȚIE ȘI DREPTURI POLITICE ÎN CONTEXTUL DIZABILITĂȚII.
          Autori: .


7.  REGIMUL JURIDIC AL PROBELOR DIN AUZITE ÎN LEGISLAŢIA STATELOR UNITE ALE AMERICII. PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND REGLEMENTAREA PROBELOR DIN AUZITE ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL ROMÂN.
          Autori: .


8.  NATURA JURIDICĂ A PUBLICITĂȚII LEGALE ȘI A CĂRȚILOR FUNCIARE.
          Autori: .


9.  TESTAMENTUL – ACT JURIDIC COMPLEX.
          Autori: .


10.  FACTORII CARE AU FAVORIZAT DEZVOLTAREA CONTRACTELOR DE ADEZIUNE / LES FACTEURS QUI ONT FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DES CONTRATS D.ADHESION.
          Autori: .


11.  INSTITUIREA CONTRACTUALĂ – MIT SAU REALITATE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA?.
          Autori: VEACESLAV PÎNZARI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă