Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2014  
         
  Articol:   CONSIDERAŢII ASUPRA NATURII JURIDICE A CONTRACTULUI DE AGENŢIE.

Autori:  ŞERBAN DIACONESCU.
 
       
         
  Rezumat:  Considérations sur la nature juridique du contrat d’agence. Selon la directive nr. 86-653/16.12.1986, l’agent est définit comme “celui qui, en tant qu’intermédiare indépendent, est chargé, de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommé < commettant >, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.” Le code civile roumain de 2011 consacre la règlementation du contrat d’agence en droit interne, qui rêvet une double objet: il peut consister soit dans simple négociation, soit dans la conclusion d’opérations. L’exercise de cette activité répond à certains caractéristiques juridiques qui permettent de qualifier le contrat d’agence en droit roumain soit comme une forme de représentation imparfaite soit comme une forme de contrat d’entreprise.

Cuvinte cheie: contract de agenție, calificare, mandat, prestaări de servicii, antrepriză.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă