Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
         
   
1.  CATCH-22: ANTROPOLOGIE, AUTONOMIE ȘI SELECŢIE / CATCH-22: ANTHROPOLOGY, AUTONOMY AND THE TRIAL.
          Autori: .


2.  LOCUL EXCEPȚIEI IN ETICA ȘI POLITICA LUI BERGSON / LA PLACE DE L’EXCEPTION DANS LA MORALE DE BERGSON.
          Autori: .


3.  STAREA DE NATURĂ ȘI ALTE BARBARISME ALE PĂGÂNISMULUI ÎN PERSPECTIVĂ BRITANICĂ ȘI AMERICANĂ / STATE OF NATURE AND OTHER SAVAGERIES OF PAGANISM IN BRITISH AND AMERICAN PERSPECTIVE.
          Autori: .


4.  DIALOG ȘI EMPATIE ÎN RELAȚIILE DE AJUTOR / DIALOGUE AND EMPATHY IN HELPING RELATIONSHIPS.
          Autori: MARIA DIACONESCU.


5.  HEIDEGGER ȘI ETICA: PRO-DUCEREA CELUILALT / HEIDEGGER UND DIE ETHIK: DIE VOLLBRINGUNG DES ANDEREN.
          Autori: .


6.  IDENTITATEA IN DISCURSUL AFRICAN CONTEMPORAN / L’IDENTITE DANS LES DISCOURS AFRICAINS CONTEMPORAINS.
          Autori: .


7.  ASPECTE ALE VIEȚII LA C.G. JUNG: PRIMA ȘI A DOUA EI JUMĂTATE / ASPECTS OF LIFE IN C.G. JUNG: ITS FIRST AND SECOND HALVES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă