Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  MUNCA ȘI ACȚIUNE IN SOCIETATEA CLASEI MUNCITOARE / WORK AND ACTION IN A SOCIETY OF LABOURERS.
          Autori: .


2.  "ANIMALUL MUNCITOR". DESPRE INTERPRETAREA PE CARE M. HEIDEGGER A DAT-O MUNCII ÎN VOLUMUL "CONFERINŢE ŞI STUDII" (OPERE COMPLETE, VOL. 7) / „DAS ARBEITENDE TIER“. ZU M. HEIDEGGERS AUSLEGUNG DER ARBEIT IN DEN VORTRÄGEN UND AUFSÄTZEN (GA 7).
          Autori: .


3.  OMAGIU PENTRU LENE. ÎNTRE GÂNDIREA OCCIDENTALĂ ȘI CEA DIN EST / HOMMAGE À LA PARESSE ENTRE LA PENSÉE DE LʼOUEST ET DE LʼEST.
          Autori: .


4.  ETICĂ, SĂNĂTATE ȘI CONFLICTELE VALORILOR / ETHIQUE, SANTÉ ET CONFLITS DE VALEURS.
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


5.  NORMALITATE. UN PROGRES AL MUNCII / NORMALITY. A WORKING PROGRESS.
          Autori: .


6.  MUNCA SUB ACOPERIRE ÎN INVESTIGAȚIILE POLIȚIEI: ASPECTE ETICE ȘI LEGALE / UNDERCOVER WORK IN POLICE INVESTIGATIONS: ETHICAL AND LEGAL ASPECTS.
          Autori: .


7.  CONSTRUCȚIA CARIEREI MEDICALE ȘI A IDENTITĂȚII PROFESIONALE A DIABETOLOGIŞTILOR / CONSTRUCTION OF THE MEDICAL CAREER AND THE PROFESSIONAL IDENTITY OF DIABETOLOGISTS.
          Autori: .


8.  CELE DOUĂ SURSE DE MORALITATE ȘI RELIGIE ALE LUI BERGSON ȘI PERTINENȚA LOR PENTRU NOI ASTĂZI / BERGSON’S TWO SOURCES OF MORALITY AND RELIGION AND THEIR PERTINENCE FOR US TODAY.
          Autori: CIPRIAN JELER.


9.  "VIAȚA ȘI MUNCA": IDEOLOGIE DE VIAȚĂ LA TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ, 1970-1980 / LA VIE ET L’ŒUVRE. VECU ET IDEOLOGIE A LA TELEVISION ROUMAINE, 1970-1980.
          Autori: ALEXANDRU MATEI.


10.  DILEME MORALE ÎN CERCETĂRILE SOCIOLOGICE / MORAL DILEMMAS IN SOCIOLOGICAL RESEARCH.
          Autori: .


11.  NIETZSCHE ȘI CRIZA DE MODERNITATE / NIETZSCHE ET LA CRISE EUROPÉENNE.
          Autori: ŞTEFAN MELANCU.


12.  EVENIMENTUL, SATORI ȘI PERFORMATIVITATEA / EREIGNIS, SATORI UND PERFORMATIVITÄT.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă