Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA DRAMATICA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  LE THÉÂTRE À LA PREMIÈRE PERSONNE : TADEUSZ KANTOR ET PIPPO DELBONO / TEATRUL LA PERSOANA ÎNTÂI: TADEUSZ KANTOR ŞI PIPPO DELBONO.
          Autori: SUZANNE FERNANDEZ.


2.  TADEUSZ KANTOR CA „ARTIST ÎNFOMETAT” ÎN „CAMERA SĂRACĂ A IMAGINAŢIEI” / TADEUSZ KANTOR AS “HUNGER ARTIST” IN THE “POOR ROOM OF THE IMAGINATION”.
          Autori: MARTIN LEACH.


3.  TADEUSZ KANTOR ET LE THÉÂTRE JUIF / TADEUSZ KANTOR ŞI TEATRUL EVREIESC.
          Autori: BÉATRICE PICON-VALLIN.


4.  MAŞINA ANTROPOLOGICĂ A LUI KANTOR / KANTOR’S ANTHROPOLOGICAL MACHINE.
          Autori: RICHARD ALLEN.


5.  AUTONOMIE ŞI PARTICIPARE: TADEUSZ KANTOR ŞI THEODOR ADORNO, O ÎMBINARE DE TEORIE ŞI PRACTICĂ / AUTONOMY AND PARTICIPATION: TADEUSZ KANTOR AND THEODOR ADORNO, A JOINING OF THEORY AND PRACTICE.
          Autori: CAOIMHE MADER MCGUINNESS.


6.  KANTOR ET L’URGENCE DU PRÉSENT. LA PRÉ-EXISTENCE SCÉNIQUE COMME MODALITÉ DE RÉSISTANCE À LA RÉACTION ESTHÉTIQUE / KANTOR ŞI URGENŢA PREZENTULUI. ETAPA PREEXISTENŢEI CA MOD DE REZISTENŢĂ ÎMPOTRIVA REACŢIUNII ESTETICE.
          Autori: BENJAMIN ABITAN.


7.  AVANGARDA PROIECTELOR TEATRALE DIN POLONIA: 1923 - 1939. ANDRZEJ PRONASZKO ŞI SZYMON SYRKUS / AVANT-GARDE THEATRE PROJECTS IN POLAND: 1923 – 1939. ANDRZEJ PRONASZKO AND SZYMON SYRKUS.
          Autori: CRISTIAN RUSU.


8.  GROTOWSKI ET BARBA : SUR LA VOIE DU THÉÂTRE-DANSE / GROTOWSKI ŞI BARBA: ÎNTRE DANS ŞI TEATRU.
          Autori: MONIQUE BORIE.


9.  WARLIKOWSKI: DE LA TEATRUL JUPUIT LA TEATRUL RATACITOR / WARLIKOWSKI : DU THÉÂTRE ÉCORCHÉ AU THÉÂTRE DE L’ERRANCE.
          Autori: GEORGES BANU.


10.  „ARHIVA VIE” A LUI KANTOR ŞI PROVOCAREA PREZENTUL. INTERVIU CU NATALIA ZARZECKA, DIRECTOR CRICOTEKA - CENTRUL DE DOCUMENTARE A ARTEI AL LUI TADEUSZ KANTOR / KANTOR’S “LIVING ARCHIVE” AND THE CHALLENGE OF THE PRESENT. INTERVIEW WITH NATALIA ZARZECKA, DIRECTOR OF CRICOTEKA – CENTRE FOR THE DOCUMENTATION OF THE ART OF TADEUSZ KANTOR.
          Autori: ANCA MĂNIUŢIU.


11.  TADEUSZ KANTOR ŞI PUBLICUL TÂNĂR DIN ROMÂNIA / TADEUSZ KANTOR AND YOUNG ROMANIAN AUDIENCES.
          Autori: EUGEN WOHL.


12.  RECENZIE: KATHARZYNA MURAWSKA-MUTHESIUS, NATALIA ZARZECKA (EDITORI), KANTOR A FOST AICI. TADEUSZ KANTOR ÎN MAREA BRITANIE , LONDRA, ED. BLACK DOG, 2011.
          Autori: EUGEN WOHL.


13.  RECENZIE: BALOGH GYÖNGYI, ZÁGONI BÁLINT, A KOLOZSVÁRI FILMGYÁRTÁS KÉPES TÖRTÉNETE 1913-TÓL 1920-IG / ISTORIA ILUSTRATĂ A PRODUCTIEI DE FILM DE LA CLUJ-NAPOCA, DIN 1913 PÂNĂ ÎN ANUL 1920 / THE ILLUSTRATED HISTORY OF FILM PRODUCTION IN CLUJ-NAPOCA FROM 1913 UNTIL 1920, KOLOZSVÁR: FILMETT EGYESÜLET/MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVUM, 2009.
          Autori: DELIA ENYEDI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă