Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2-3 din 2005  
         
         
   
1.  RĂZBOIUL DEZNAŢIONALIZĂRII, DEZNAŢIONALIZAREA ÎN VIGOARE: SCHIMBAREA IMAGINII ÎN FUNCŢIE DE CONFLICTELE POST-NAŢIONALE / ENTSTAATLICHUNG DES KRIEGES, REPRIVATISIERUNG DER GEWALT: DER WANDEL DES KRIEGSBILDES IM ZEITALTER POST-NATIONALSTAATLICHER KONFLIKTE.
          Autori: REINHARD MEYERS.


2.  REGÂNDIREA ORDINII CONSTITUŢIONALE A UE: DE LA CONSTITUŢIONALISM ASCUNS LA O PUTERE CONSTITUTIVĂ? / RETHINKING THE EU''''S CONSTITUTIONAL ORDER: FROM CONSTITUTIONALISM BY STEALTH TO A POUVOIR CONSTITUANT?.
          Autori: MICHAEL O’NEILL.


3.  IMIGRAŢIA CETĂŢENILOR DIN ŢĂRILE EUROPENE SERBIA ŞI MUNTENEGRU / IMMIGRATION OF SERBIA AND MONTENEGRO CITIZENS IN THE EUROPEAN COUNTRIES.
          Autori: .


4.  MERITELE ŞI LIMITELE SOCIO-CONSTRUCTIVISMULUI ÎN EXPLICAREA PROCESULUI DE EXTINDERE A UNIUNII EUROPENE DE EST / THE MERITS AND LIMITS OF SOCIO-CONSTRUCTIVISM IN EXPLAINING THE PROCESS OF EASTERN ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION.
          Autori: GEORGIANA CICEO.


5.  O INTERPRETARE A RELAŢIILOR ROMÂNO-IUGOSLAVE ÎN CONFORMITATE CU FREDERICK H. HARTMANN PRINCIPII CARDINALE / AN INTERPRETATION OF ROMANIAN-YUGOSLAV RELATIONS ACCORDING TO FREDERICK H. HARTMANN’S CARDINAL PRINCIPLES.
          Autori: LAURA HERŢA GONGOLA.


6.  DE LA TEORIE LA FAPTE: UNELE IPOTEZE DE LUCRU PRIVIND POLITICA EXTERNĂ A STATELOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST / FROM THEORY TO FACTS: SOME WORKING HYPOTHESES ON THE FOREIGN POLICY OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN STATES.
          Autori: RUXANDRA IVAN.


7.  CETĂŢENIE, IDENTITATE ŞI MIGRAŢIE ÎN UE: O PROPUNERE PENTRU INCLUDEREA DEMOCRATICĂ DE REZIDENŢI PE TERMEN LUNG ALE UNOR STATE TERŢE / CITOYENNETÉ, IDENTITÉ ET MIGRATION DANS L’UE : UNE PROPOSITION POUR L’INCLUSION DÉMOCRATIQUE DES RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE DES ETATS TIERS.
          Autori: .


8.  OGLINDA, OGLINJOARA..........ETERNA PACE SAU RAZBOI? / MIRROR, MIRROR ON THE WALL … PERPETUAL PEACE OR WAR?.
          Autori: ZOLTÁN ISTVÁN BÚZÁS.


9.  ANTI-SEMITISMUL APLICAT. CAZUL. A. C. CUZA / L’ANTISÉMITISME APPLIQUÉ. LE CAS A. C. CUZA.
          Autori: LUCIAN BUTARU.


10.  DESPRE ORIGINEA ETRUSCILOR / ON THE ORIGINS OF ETRUSCANS.
          Autori: .


11.  TURCIA: CALEA PENTRU A ÎNDEPLINI CRITERIILE DIFICILE DE LA MAASTRICHT? / TURKEY: EN ROUTE TO MEET THE CHALLENGING MAASTRICHT CRITERIA?.
          Autori: .


12.  ASPECTE ACTUALE ALE INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA / ASPECTS ACTUELS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS EN ROUMANIE.
          Autori: VERONICA-MARIA MATEESCU.


13.  EFECTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ PRIVIND INDUSTRIA CĂRŢII / THE EFFECT OF THE EUROPEAN INTEGRATION ON THE BOOK INDUSTRY.
          Autori: FELICIA CORNELIA MACARIE.


14.  DEZVOLTAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII DE LA MAASTRICHT PRIN AMSTERDAM LA ROMA / DEVELOPMENT OF SUBSIDIARITY PRINCIPLE FROM MAASTRICHT VIA AMSTERDAM TO ROME.
          Autori: LÁSZLÓ KECSKÉS.


15.  RE-ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC ÎN EUROPA. UN STUDIU EMPIRIC CU PRIVIRE LA REZULTATELE DE EXTERNALIZARE / RE-ORGANISING PUBLIC SERVICE IN EUROPE. AN EMPIRICAL STUDY ON THE RESULTS OF OUTSOURCING.
          Autori: ANGELO PALETTA.


16.  POLITICA SOCIALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ / ROMANIAN SOCIAL POLICY IN THE EU ACCESSION PROCESS.
          Autori: .


17.  ANULAREA ACTELOR DE DREPT COMUNITAR / LE RECOURS EN ANNULATION DES ACTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE.
          Autori: .


18.  POLITICI URBANE ŞI PATRIMONIUL ARHITECTURAL: EXEMPLE CONCRETE, SCENARII REALE ŞI REŢELELE ORAŞELOR ÎN ZONA DIN SUD-ESTUL EUROPEI / URBAN POLICIES AND ARCHITECTURAL HERITAGE: CONCRETE EXAMPLES, REAL SCENARIOS AND CITIES NETWORKS IN THE AREA OF SE EUROPE.
          Autori: ELENI G. GAVRA.


19.  TRADUCEREA CA TRANSFER DE TRANS-CULTURALE / TRANSLATION AS CROSS-CULTURAL TRANSFER.
          Autori: .


20.  TENDINŢĂ DE FEMINIZARE LEXICALĂ CA UN FENOMEN CULTURAL ÎN LIRICA EUROPEANĂ / LEXIKALISCHE FEMINISIERUNGSTENDENZ ALS SPRACHKULTURELLES PHÄNOMEN IN EUROPA.
          Autori: ERIKA KEGYESNÉ SZEKERES.


21.  FORUM - PROBLEME ACTUALE ALE SOMALIEI. O SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ / FORUM - NOWADAYS PROBLEMS OF SOMALIA. A BRIEF OVERVIEW.
          Autori: BOGDAN LUCIAN.


22.  FORUM - MODELE DE REFLECŢIE / FORUM - MODELS OF THINK TANKS.
          Autori: MIRUNA ANDREEA LEAHU.


23.  RECENZIE - PAUL MAGNETTE, EUROPA, STATUL ŞI DEMOCRAŢIA. SUVERANUL ÎMBLÂNZIT, IAŞI, INSTITUTUL EUROPEAN, 2005, 248 P. (TRADUCTION ROUMAINE ET PRÉFACE PAR RUXANDRA IVAN) (PAUL MAGNETTE, L’EUROPE, L’ETAT ET LA DÉMOCRATIE, BRUXELLES, EDITIONS COMPLEXES, 2000).
          Autori: SERGIU MIȘCOIU.


24.  RECENZIE - VLADIMIR TISMĂNEANU STALINISM PENTRU ETERNITATE. O ISTORIE POLITICĂ A COMUNISMULUI ROMÂNESC, POLIROM, 2005, 416 P. (TRADUCERE DE CRISTINA PETRESCU ŞI DRAGOŞ PETRESCU, POSTFAŢĂ DE MIRCEA MIHĂIEŞ) (VLADIMIR TISMĂNEANU, STALINISM FOR ALL SEASONS. A POLITICAL HISTORY OF ROMANIAN COMMUNISM, BERKELEY: UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 2003).
          Autori: LAURA HERŢA GONGOLA.


25.  RECENZIE - JÜRGEN HABERMAS, JOSEPH RATZINGER, DIALECTICA SECULARIZĂRII. DESPRE RAŢIUNE ŞI RELIGIE, CLUJ-NAPOCA, BIBLIOTECA APOSTROF, 2005, 120 P. (ROMANIAN TRANSLATION BY DELIA MARGA, INTRODUCTION BY ANDREI MARGA: JÜRGEN HABERMAS, JOSEPH RATZINGER, DIALEKTIK DER SAEKULARISIERUNG. UBER VERNUNFT UND RELIGION, VERLAG HERDER FREIBURG IM BREISGAU 2. AUFLAGE 2005.).
          Autori: MONICA MERUŢIU.


26.  RECENZIE - MICHEL FOUCAULT, SECURITATE, TERITORIU, POPULAŢIE. CURSURI LA COLLEGE DE FRANCE 1977-1978, SEUIL / GALLIMARD, PARIS, 2004, P. 435. / SÉCURITÉ, TERRITOIRE, POPULATION. COURS AU COLLÈGE DE FRANCE 1977-1978, SEUIL/GALLIMARD, PARIS, 2004, 435 P..
          Autori: VAL CODRIN TĂUT.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă