Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  LES TRAVAUX SUR LES ORDRES MENDIANTS EN TRANSYLVANIE MEDIEVALE AU REGARD DES TENDANCES ACTUELLES DE LA RECHERCHE EUROPEENNE / STUDIILE PRIVIND ORDINELE MENDICANTE DIN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎN LUMINA CERCETĂRILOR EUROPENE RECENTE.
          Autori: .


2.  LE PAYS DU MARAMURES AU XIVE SIECLE - INTERFERENCES ETHNIQUES ET CONFESSIONNELLES / ŢARA MARAMUREŞULUI ÎN SECOLUL AL XIV-LEA - INTERFERENŢE ETNICE ŞI CONFESIONALE.
          Autori: IOAN-AUREL POP.


3.  DOUĂ CARIERE DE ARHIDIACONI DE LA SFÂRŞITUL EVULUI MEDIU.
          Autori: MÁRIA LUPESCU MAKÓ.


4.  FEMEIA ŞI ORDINELE MENDICANTE ÎN TRANSILVANIA EVULUI MEDIU TÂRZIU.
          Autori: CARMEN FLOREA.


5.  CAPITAL CULTURAL ŞI REŢELE SOCIALE: COMUNITATEA SAXONĂ DIN TRANSILVANIA PREMODERNĂ.
          Autori: MARIA CRĂCIUN.


6.  UN SFÂNT PATRON OFFICIAL AL MOLDOVEI? SF. IOAN CEL NOU ŞI SEMNIFICAŢIA DINASTICĂ A CULTULUI SĂU ÎN SEC. XV-XVI.
          Autori: .


7.  CÂND VINE TIMPUL… NAŞTEREA ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA.
          Autori: .


8.  RECENZII - JEAN BÉRENGER, LA HONGRIE DES HABSBOURG / UNGARIA HABSBURGILOR.
          Autori: .


9.  RECENZII – BOGDAN BUCUR, DEVĂLMĂŞIA VALAHĂ (1716-1828). O ISTORIE ANARHICĂ A SPAŢIULUI ROMÂNESC.
          Autori: MIHAI OLARU.


10.  RECENZII – NEAGU DJUVARA, EXISTĂ ISTORIE ADEVĂRATĂ? DESPRE RELATIVITATEA GENERALĂ A ISTORIEI. ESEU DE EPISTEMOLOGIE .
          Autori: .


11.  RECENZII – GÁBOR GYÁNI, AZ ELVESZÍTHETŐ MÚLT. A TAPASZTALAT MINT EMLÉKEZET ÉS TÖRTÉNELEM / TRECUTUL CARE SE POATE PIERDE. EXPERIENŢA CA MEMORIE ŞI ISTORIE.
          Autori: .


12.  RECENZII – KEIJI FUJIYOSHI E. A., ARHIVELE, RESPONSABILITATE ŞI DEMOCRAŢIE ÎN ERA DIGITALĂ.
          Autori: ARTUR LAKATOS.


13.  RECENZII – RALF EMMERS, GEOPOLITICA SI LITIGII MARITIME TERITORIALE IN ASIA DE EST.
          Autori: LAKATOS ARTUR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă