Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   LE PAYS DU MARAMURES AU XIVE SIECLE - INTERFERENCES ETHNIQUES ET CONFESSIONNELLES / ŢARA MARAMUREŞULUI ÎN SECOLUL AL XIV-LEA - INTERFERENŢE ETNICE ŞI CONFESIONALE.

Autori:  IOAN-AUREL POP.
 
       
         
  Rezumat:  Maramureşul secolului al XIV-lea era produsul corelat a două lumi diferite, ajunse în interferenţă: o lume de tradiţie romano-bizantină şi de influenţă bizantino-slavă, reprezentată, în principal, de ortodocşii români şi alta de tip occidental (cu elemente de tradiţie gentilică), reprezentată de autorităţile catolice ungare, de biserica catolică, de "oaspeţi". Pe măsură ce o parte din elita stăpânitoare a românilor, cu scopul menţinerii statutului său, s-a alăturat regalităţii şi autorităţilor ungare (o alta preferând retragerea în Moldova), supuşilor români existenţi li s-au adăugat alţii, tot români, din vecinătate, dar mai ales ruteni, coborâţi din mijlocul poporului lor, dinspre nord. Din mai multe motive, dar mai ales datorită confesiunii comune şi statutului social similar, supuşii ruteni s-au apropiat mai ales de supuşii români, alături de care au împărtăşit aceeaşi soartă. Din secolul al XV-lea începând, se ridică şi dintre ruteni unii stăpâni de pământ care, ca şi cnezii români, se apropie de statutul nobilimii ungare. Ambele comunităţi ortodoxe – română şi ruteană – au suferit o serie de presiuni ale bisericii catolice, în urma cărora o parte din elite au trecut la confesiune apuseană. Prin toate acestea, Maramureşul istoric, "ţară" de circa 10 500 kilometri pătraţi, situată pe larga fâşie de interferenţă dintre Apus şi Răsărit, care pornea de la Marea Baltică şi ajungea la Marea Adriatică, rămâne un fascinant creuzet de culturi şi civilizaţii, adevărat simbol al Europei multiculturale şi pluriconfesionale.

Cuvinte cheie: Maramureş, Ev Mediu, români, ruteni, interferenţe etnice
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă