Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  COMPARAREA DIFERITELOR METODE PENTRU A DETERMINA RELAŢIA DINTRE PERFORMANŢA DE MEDIU ŞI PERFORMANŢA ECONOMICĂ. UN STUDIU EMPIRIC AL INDUSTRIEI MINIERE SUD-AFRICANĂ / COMPARING DIFFERENT METHODS TO DETERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND ECONOMIC PERFORMANCE. AN EMPIRICAL STUDY OF THE SOUTH AFRICAN MINING INDUSTRY.
          Autori: MERWE OBERHOLZER.


2.  O ANALIZĂ A MODELULUI DE AFACERI INTERNAŢIONAL / AN ANALYSIS OF BUSINESS INTERNATIONALIZATION MODELS.
          Autori: .


3.  TEORII ALE STRUCTURII DE CAPITAL: O ABORDARE CRITICĂ / CAPITAL STRUCTURE THEORIES: A CRITICAL APPROACH.
          Autori: .


4.  CAZUL TRATAMENTULUI CONTABIL DE OPŢIUNI ÎN SECTORUL AGRICOL SUD AFRICAN / THE CASE OF ACCOUNTING TREATMENT OF OPTIONS IN THE SOUTH AFRICAN AGRICULTURAL SECTOR.
          Autori: PIETER BUYS.


5.  STUDIU ASUPRA PERCEPŢIEI ELEVILOR PRIVIND ALINIEREA M-LEARNING-ULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT / A STUDY ON STUDENTS’ PERCEPTION ON M-LEARNING ALIGNMENT OF EDUCATION.
          Autori: NICOLAE TOMAI, LOREDANA MOCEAN.


6.  SĂRĂCIE ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI CĂRUIA I SE ACORDĂ O PENSIE DE STAT PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ: CAZUL DIN KWAKWATSI (STAT LIBER, AFRICA DE SUD) / POVERTY AMONGST HOUSEHOLDS RECEIVING THE STATE’S OLD-AGE PENSION GRANT: THE CASE OF KWAKWATSI (FREE STATE, SOUTH AFRICA).
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă