Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  UNITĂŢILE DE CAZARE DIN ROMANIA - O INVESTIGAŢIE PRIVIND MOTIVELE DE DEZVOLTARE / ROMANIAN ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS – AN INVESTIGATION REGARDING THE REASONS FOR THEIR DEVELOPMENT.
          Autori: CORNELIA POP.


2.  PROTECŢIA CONSUMATORILOR FOLOSIND INSTRUMENTUL JURIDIC CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA SANCŢIUNILOR STATELOR MEMBRE DE A ÎNDEPLINI OBLIGAŢIILE DIRECTIVEI 93/13 CEE PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU CONSUMATORII / CONSUMER PROTECTION USING THE LEGAL INSTRUMENT OF INFRINGEMENT, IN ORDER TO SANCTION MEMBER STATES FAILURE TO FULFILL OBLIGATIONS OF DIRECTIVE 93/13 EEC ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS.
          Autori: .


3.  CALITATEA SERVICIILOR OFERITE DE CĂTRE PENSIUNILE TURISTICE RURALE DE LA GÂRDA DE SUS (MUNŢII APUSENI) / THE QUALITY OF THE SERVICES OFFERED BY THE RURAL TOURISTIC PENSIONS FROM GÂRDA DE SUS (THE APUSENI MOUNTAINS).
          Autori: .


4.  EFECTELE ECONOMICE ALE TURISMULUI: CAZUL ECONOMIEI ROMÂNEŞTI / THE ECONOMIC EFFECTS OF TOURISM: THE CASE OF ROMANIAN ECONOMY.
          Autori: VALENTIN TOADER.


5.  EVOLUŢIA PIEŢEI DE TURISM ŞI TRANSPORT ÎN JAPONIA. ASPECTE COMPORTAMENTALE / TOURISM AND TRANSPORTATION MARKET TRENDS IN JAPAN BEHAVIORAL ASPECTS.
          Autori: IOAN ALIN NISTOR.


6.  TURISMUL MOBIL ÎN ROMÂNIA / MOBILE-TOURISM IN ROMANIA.
          Autori: MIHAELA-FILOFTEIA TUTUNEA.


7.  MODIFICĂRI ALE COMPORTAMENTULUI CONSUMATORILOR DIN TURISM / CHANGES IN TOURISM CONSUMER BEHAVIOR.
          Autori: PARTENIE DUMBRAVĂ.


8.  ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND SERVICIILE OFERITE DE LANŢURILE HOTELIERE INTERNAŢIONALE DIN ROMÂNIA / THE COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE SERVICES OFFERED BY THE INTERNATIONAL HOTEL CHAINS FROM ROMANIA.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă