Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.3 din 2010  
         
         
   
1.  INTENŢIONALITATE ŞI SENS / INTENTIONNALITY AND MEANING / INTENTIONNALITÉ ET SIGNIFICATION.
          Autori: ANDREI MARGA.


2.  DE LA PERCEPŢIA CA LIMBAJ LA LIMBAJ CA PERCEPŢIE (CE ESTE MORT ŞI CE ESTE VIU ÎN TEORIA LUI HUSSERL REFERITOARE LA LEGĂTURA DINTRE LIMBAJ ŞI PERCEPŢIE) / DE LA PERCEPTION COMME LANGAGE AU LANGAGE COMME PERCEPTION (CE QUI EST MORT ET CE QUI EST VIVANT DANS LA THÉORIE HUSSERLIENNE DU RAPPORT ENTRE LANGAGE ET PERCEPTION) .
          Autori: .


3.  HUSSERL ŞI LIMITELE MODELULUI INTENŢIONAL DE CONŞTIINŢĂ / HUSSERL AND THE LIMITS OF THE INTENTIONAL MODEL OF CONSCIENCE / HUSSERL ET LES LIMITES DU MODÈLE INTENTIONNALISTE DE LA CONSCIENCE.
          Autori: MARIA GYEMANT.


4.  ÎMPLINIREA ŞI CONDIŢIILE SENSULUI / FULFILMENT AND THE CONDITIONS OF SENSE / REMPLISSEMENT ET CONDITIONS DE SENS.
          Autori: .


5.  PERCEPŢIA „PHANTASIEI” LA HUSSERL ŞI EXPERIENŢA TEATRULUI. ELEMENTE PENTRU O FENOMENOLOGIE A EXPERIENŢELOR CONŞTIENTE ALE SPECTATORULUI ŞI ALE ACTORULUI / LA PHANTASIA PERCEPTIVE CHEZ HUSSERL ET DANS L’EXPERIENCE THEATRALE. ELÉMENTS POUR UNE PHÉNOMENOLOGIE DES VÉCUS DE CONSCIENCE DU SPECTATEUR ET DE L’ACTEUR.
          Autori: RALUCA MOCAN.


6.  „POSIBILITĂŢILE VIEŢII INTENŢIONALE” ŞI INTENŢIONALITATEA CONŞTIINŢEI / THE “POTENTIALITIES OF INTENTIONAL LIFE” AND INACTUAL CONSCIOUSNESS / LES « POTENTIALITES DE LA VIE INTENTIONNELLE » ET LA CONSCIENCE INACTUELLE.
          Autori: CLAUDIA-CRISTINA ŞERBAN.


7.  INTERPRETAREA ŞI ELUCIDAREA VISULUI NARATIV. HABERMAS ŞI WITTGENSTEIN / INTERPRÉTATION ET ÉLUCIDATION DU RÉCIT DE RÊVE. HABERMAS ET WITTGENSTEIN.
          Autori: .


8.  SPECULAŢII ISTORICE ÎN PSIHANALIZĂ: MISTIFICARE SAU CLARIFICARE GRAMATICALĂ? / LES SPÉCULATIONS HISTORIQUES EN PSYCHANALYSE : MYSTIFICATION OU CLARIFICATION GRAMMATICALE?.
          Autori: .


9.  ESTE PERCEPŢIA O STARE DE INTENŢIE? / PERCEPTION : UN ÉTAT INTENTIONNEL?.
          Autori: .


10.  CORELAŢIA LIMBĂ-CONŞTIINŢĂ LA TESTUL DE PSIHOGENEZĂ: PROBLEMA DOBÂNDIRII LIMBAJULUI LA JEAN PIAGET / LA CORRÉLATION LANGAGE-CONSCIENCE AU CRIBLE DE LA PSYCHOGENÈSE : LE PROBLÈME DE L’ACQUISITION DU LANGAGE CHEZ JEAN PIAGET.
          Autori: .


11.  RECENZIE: JOCELYN BENOIST, RAŢIUNE ŞI SIMŢIRE. INTENŢIONALITATE ÎN CONTEXT [SENS ET SENSIBILITÉ. L’INTENTIONNALITÉ EN CONTEXTE], PARIS, ÉD. DU CERF, 2009, 327 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă