Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.3 din 2010  
         
         
   
1.  APLICAREA UNUI MODEL DE DIAGNOSTIC: UN STUDIU EMPIRIC / THE APPLICATION OF A DIAGNOSTIC MODEL: AN EMPIRICAL STUDY.
          Autori: CORINA GAVREA, ROXANA STEGEREAN.


2.  DESIGN ARCHITECTURAL A POLITICII DE COEZIUNE ÎN CADRUL BUGETULUI UE / THE ARCHITECTURAL DESIGN OF THE COHESION POLICY WITHIN THE EU BUDGET.
          Autori: MARIA-ANDRADA GEORGESCU.


3.  STUDIU PRIVIND RELAŢIA DINTRE LOIALITATEA FAŢĂ DE MARCĂ ŞI IMPLICAREA CONSUMATORILOR ÎN DECIZIA DE CUMPĂRARE DIN CATEGORIILE DE PRODUSE / A STUDY OF THE RELATION BETWEEN BRAND LOYALTY AND CONSUMER INVOLVEMENT WITH PURCHASE DECISION .
          Autori: OVIDIU IOAN MOISESCU.


4.  ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN BRANDINGUL ORAŞULUI - CAZUL CLUJ-NAPOCA / THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CITY BRANDING THE CASE OF CLUJ-NAPOCA.
          Autori: .


5.  O CERCETARE EMPIRICĂ PRIVIND INDICATORUL SISTEMULUI ECHILIBRAT STRATEGIC ÎN SECTORUL PUBLIC / AN EMPIRICAL RESEARCH ABOUT THE CONTAIN OF BALANCED SCORECARD CONCEPT IN PUBLIC SECTOR.
          Autori: CRISTINA SILVIA NISTOR.


6.  PROVOCĂRILE PROFESIEI DE AUDIT ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE / CHALLENGES OF THE AUDITING PROFESSION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS.
          Autori: .


7.  AUDIT TEHNOLOGII - LINII GENERALE ŞI PRACTICE / TECHNOLOGY AUDIT - GENERAL AND PRACTICAL LINES.
          Autori: MIHAELA-GEORGIA SIMA, ANCUŢA-MARIA PUŞCAŞ.


8.  PROTECŢIA CONSUMATORILOR DE ASIGURARE ÎN ROMÂNIA / INSURANCE CONSUMER PROTECTION IN ROMANIA.
          Autori: MARIUS DAN GAVRILETEA.


9.  NOUTĂŢI ÎN EXAMINAREA CLĂDIRILOR DE FIRME DIN SECTORUL TIPOGRAFIE DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL ŞI DE CONSTRUCŢII / EXAMINING THE FIRM BUILDINGS OF THE NEWS PRINTING SECTOR FROM THE POINT OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION.
          Autori: OLCAY ÇETİNER.


10.  CRIZA - MOMENTUL PENTRU PURIFICARE ŞI DE SCHIMBARE / CRISIS – TIME FOR PURIFICATION AND CHANGE.
          Autori: ŠÁRKA BRYCHTOVÁ.


11.  ATITUDINEA TURIŞTILOR, PREFERINŢELE ŞI OPINIILE CU PRIVIRE LA SERVICIILE OFERITE DE HOTELURI SITUATE ÎN CENTRUL ROMÂN DE DEZVOLTARE / TOURISTS ATTITUDES, PREFERENCES AND OPINIONS REGARDING THE SERVICES PROVIDED BY HOTELS LOCATED IN THE ROMANIAN CENTER DEVELOPMENT REGION.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă