Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ RĂZBOIUL RECE: ROLUL LUPTEI ŞI POZIŢIA EUROPEI ÎN CADRUL MATRICEI DE SECURITATE LA NIVEL MONDIAL / WITHIN AND AFTER THE COLD WAR: EUROPEʹS STRUGGLING ROLE AND POSITION INSIDE THE GLOBAL SECURITY MATRIX.
          Autori: EMANUEL COPILAŞ.


2.  REFORMA ADMINISTRATIVĂ ÎN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI DIN 1923 / THE ADMINISTRATIVE REFORM IN THE ROMANIAN CONSTITUTION OF 1923.
          Autori: DIANA REŢE.


3.  NIHILISMUL EUROPEAN ÎNTRE PLATONISM ŞI CREŞTINISM / LE NIHILISME EUROPEEN ENTRE PLATONISME ET CHRISTIANISME.
          Autori: VLAD MUREŞAN.


4.  SURSE DE CONDIŢIONALITATE POLITICĂ EUROPEANĂ / LES SOURCES DE LA CONDITIONNALITE POLITIQUE EUROPEENNE.
          Autori: BOGDANA PETRICĂ.


5.  MIGRAŢIA TEMPORARĂ ÎN STRĂINĂTATE DIN MEDIUL RURAL: PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC ŞI CARACTERISTICI TERITORIALE / THE TEMPORARY MIGRATION FROM THE RURAL ENVIRONMENT ABROAD: SOCIO‐DEMOGRAPHICAL PROFILE AND TERRITORIAL CHARACTERISTICS.
          Autori: TIBERIU AVRĂMESCU.


6.  ECONOMIA POLITICĂ DE COORDONARE SOCIALĂ ŞI POLITICA PIEŢEI MUNCII ÎN UE: PREZENTARE ISTORICĂ GENERALĂ / THE POLITICAL ECONOMY OF SOCIAL AND LABOUR MARKET POLICY COORDINATION IN THE EU: A HISTORICAL OVERVIEW.
          Autori: NIKOS KOUTSIARAS.


7.  INTEGRAREA EUROPEANĂ A GERMANILOR, ÎNTRE MÂNDRIE ŞI ÎNCREDERE / THE EUROPEAN INTEGRATION OF THE GERMANS, BETWEEN PRIDE AND TRUST.
          Autori: MIHAELA CORNELIA PREJMEREAN, SIMONA VASILACHE.


8.  RECENZII: BARBARA J. FALK, DILEME DE DIZIDENŢĂ. CETĂŢENI INTELECTUALI ŞI REGI FILOZOFI [THE DILEMMAS OF DISSIDENCE. CITIZEN INTELLECTUALS AND PHILOSOPHER KINGS], EDITURA CEU, BUDAPESTA, 2003.
          Autori: PAUL TEREC.


9.  RECENZIE - SERGIU MIŞCOIU, OANA CRĂCIUN, NICOLETA COLOPELNIC, RADICALISM, POPULISM, INTERVENTIONISM. TREI ABORDĂRI BAZATE PE TEORIA DISCURSULUI, CLUJ-NAPOCA: EFES, 2008.
          Autori: IOLANDA MĂRCULESCU.


10.  RECENZIE - RUXANDRA IVAN, ROMÂNIA ŞI PROCESUL CONSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE. PARTICIPAREA LA CONVENŢIA PRIVIND VIITORUL EUROPEI, BUCUREŞTI: EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, 2008.
          Autori: CLAUDIA TRIFAN.


11.  RECENZIE - JOSEPH CIRINCIONE, AMENINTARE CU BOMBA. ISTORIA ŞI VIITORUL ARMELOR NUCLEARE (CU O NOUĂ POSTFAŢĂ), NEW YORK, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, 2008.
          Autori: BENIAMIN BENEA.


12.  RECENZIE - JOHN MORROW, ISTORIA GÂNDIRII POLITICE OCCIDENTALE, INTRODUCERE TEMATICĂ, EDIŢIA A DOUA, PALGRAVE MACMILLAN, 2005.
          Autori: TEODORA SAS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă