Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.3 din 2008  
         
         
   
1.  NIETZSCHE, WAGNER ŞI “PROBLEMA EVREIASCĂ” / NIETZSCHE, WAGNER AND THE “JEWISH QUESTION”.
          Autori: ROBERT S. WISTRICH.


2.  SHELBY STEELE ŞI CRITICA POLITICILOR AMERICANE POSTLIBERALE RASIALE / SHELBY STEELE AND THE CRITICISM OF THE AMERICAN POST-LIBERAL RACIAL POLICIES.
          Autori: MARIUS JUCAN.


3.  DE LA GORBACIOV LA PUTIN / FROM GORBACHEV TO PUTIN.
          Autori: ALBERT P. VAN GOUDOEVER.


4.  OMOGENIZAREA UNUI HABITUS PROFESIONAL: ALEGEREA PARLAMENTARILOR FRANCEZI (1848-2007) / DIE HOMOGENISIERUNG EINES PROFESSIONELLEN HABITUS : DIE AUSWAHL DER FRANZÖSISCHER ABGEORDNETER (1848-2007).
          Autori: LAURENT GODMER.


5.  PROCESUL DE A FI EUROPEAN AL ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN VIZIUNEA PARTIDELOR POSTDECEMBRISTE. STUDIU DE CAZ: FRONTUL SALVĂRII NAŢIONALE ŞI PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA / THE PROCESS OF BECOMING EUROPEAN OF THE ROMANIAN ECONOMY IN THE VISION OF THE POSTDECEMBRIST PARTIES. CASE STUDY: THE NATIONAL SALVATION FRONT AND THE DEMOCRATIC AGRARIAN PARTY OF ROMANIA.
          Autori: GABRIEL MOISA.


6.  CONTRIBUŢIA PRIMARULUI TEODOR POPOVICIU (DE LA VÂRCIOROG, JUD. BIHOR) PENTRU SALVAREA EVREILOR DE LA “MOARTEA SIGURĂ” (1944) / THE CONTRIBUTION OF MAYOR TEODOR POPOVICIU (FROM VÂRCIOROG, BIHOR COUNTY) TO THE SALVATION OF JEWS FROM “CERTAIN DEATH” (1944).
          Autori: ANTONIO FAUR.


7.  DISPUTA ADENAUER-ERHARD ŞI DEFINIREA POZIŢIEI GERMANE FAŢĂ DE INTEGRAREA EUROPEANĂ / THE ADENAUER-ERHARD DISPUTE AND THE SHAPING OF THE GERMAN POSITION TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION.
          Autori: GEORGIANA CICEO.


8.  DREPTUL DE VETO AL GENERALULUI DE GAULLE ÎN PRIMA CANDIDATURĂ DE ADERARE A MARII BRITANII ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ / LE PREMIER VETO DU GENERAL DE GAULLE A LA CANDIDATURE D’ADHESION DE LA GRANDE-BRETAGNE DANS LES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
          Autori: CLAUDIA-VALENTINA GÎDEA.


9.  DE LA “ARMATA ROŞIE” LA O “ARMATĂ RUSĂ PROFESIONALĂ” - PRIN REFORMĂ MILITARĂ: EXISTĂ OBIECTIV ŞI ÎN CAZUL UNUI CONTROL CIVIL? / FROM THE “RED ARMY” TO A “RUSSIAN PROFESSIONAL ARMY” – VIA MILITARY REFORM: IS THERE THE CASE FOR AN OBJECTIVE CIVILIAN CONTROL?.
          Autori: ANDREEA MOCANU.


10.  PIERDEREA RELAŢIEI TRANSATLANTICE: EUROPA ŞI SUA, ÎN NOUA ORDINE MONDIALĂ / THE TRANSATLANTIC RELATION AT A LOSS: EUROPE AND THE USA IN THE NEW WORLD ORDER.
          Autori: ADRIAN BASARABĂ, SIMONA HERCZEG.


11.  ROLUL IDENTITĂŢII REGIONALE ÎN PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ / DIE ROLLE DER REGIONALEN IDENTITÄT AUF DEM EUROPÄISCHEN BINNENMARKT.
          Autori: RADU BARNA.


12.  CE ESTE MANAGEMENTUL INTERCULTURAL? / QU’EST-CE QUE C’EST LE MANAGEMENT INTERCULTUREL ?.
          Autori: VERONICA MATEESCU.


13.  LA INTERSECŢIA UNOR IDENTITĂŢI / AU CARREFOUR DES IDENTITES.
          Autori: ADRIANA MARINESCU.


14.  RECENZIE: JOHN MCCAIN, MARK SALTER, CREDINŢA PĂRINŢILOR MEI. O AMINTIRE DE FAMILIE [FAITH OF MY FATHERS. A FAMILY MEMOIR], HARPER PEREN, NEW YORK, 2008, 359 P. (PRIMA EDIŢIE: RANDOM HOUSE, NEW YORK, 1999).
          Autori: LUCIAN BOGDAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă