Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  PROFESORUL GRIGOR P. POP LA TREI SFERTURI DE SECOL .
          Autori: POMPEI COCEAN .


2.  STRUCTURILE (CALITATEA) POPULAŢIEI LOCALITĂŢILOR COMUNEI ŢAGA, JUDEŢUL CLUJ, ÎN PERIOADA 1910-2002.
          Autori: GRIGOR P. POP.


3.  EVOLUŢIA STRUCTURII PE GRUPE DE VÂRSTĂ A POPULAŢIEI DIN BAZINUL SUPERIOR AL CRIŞULUI REPEDE, ÎN PERIOADA 1910-2002.
          Autori: L. NICOARĂ.


4.  STRUCTURA SOCIAL-ECONOMICĂ A POPULAŢIEI ÎN CÂMPIA SOMEŞANĂ (CÂMPIA TRANSILVANIEI).
          Autori: RAMONA FLAVIA RAŢIU.


5.  STATUTUL ŞI TENDINŢELE COMPORTAMENTULUI MARITAL ÎN U. E. ŞI ROMÂNIA.
          Autori: CS. M. KOVÁCS.


6.  CARACTERISTICILE EMIGRAŢIEI ÎN SUBCARPAŢII DINTRE VĂILE OLT ŞI JIU - PREMISE DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ.
          Autori: SIMONA MĂLĂESCU.


7.  EVOLUŢIA CONTRADICTORIE A TURISMULUI POSTBELIC DIN ROMÂNIA ŞI IMPACTUL DIN PERIOADA DE TRANZIŢIE.
          Autori: NICOLAE CIANGĂ.


8.  ALIANŢE, ASOCIERI, FUZIUNI, FORME DE CONCENTRARE A CAPITALULUI ŞI ACTIVITĂŢILOR DIN SECTORUL TURISTIC.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


9.  IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR AERIENE ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI DIN ROMANIA DUPĂ 1990.
          Autori: V. BODOCAN.


10.  ROLUL TURISMULUI RURAL ÎN DEZVOLTAREA TERITORIALĂ A ŢĂRII MARAMUREŞULUI (III).
          Autori: ŞT. DEZSI.


11.  FORMELE DE TURISM DETERMINATE DE APELE CURGĂTOARE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIATE.
          Autori: V. SOROCOVSCHI, R. BĂTINAŞ.


12.  INFLUENŢA SISTEMELOR URBANE ASUPRA BILANŢULUI CANTITATIV ŞI A CALITĂŢII APEI ÎN CULOARUL MUREŞULUI DINTRE REGHIN ŞI CONFLUENŢA CU ARIEŞUL.
          Autori: H.V. CONŢIU.


13.  NIVELURI DE ORGANIZARE NATURALĂ A SPAŢIULUI LA BORDURA MUNŢILOR APUSENI CU DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI.
          Autori: ALINA MUREŞAN.


14.  LACURILE SĂRATE DE LA OCNA DEJULUI. ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA BAZINELOR LACUSTRE.
          Autori: M. ALEXE, IRINA ALEXE.


15.  LIMITELE DEZVOLTARII DURABILE.
          Autori: P. COCEAN, MARINELA RĂDUŢĂ.


16.  IDENTITATEA REGIONALĂ A ŢĂRII NĂSĂUDULUI.
          Autori: OANA-RAMONA ILOVAN.


17.  RECICLAREA DEŞEURILOR.
          Autori: DANA-NELICA CAMPEAN.


18.  EVOLUŢIA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE PENTRU TURISM LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE. SCURTĂ ANALIZĂ.
          Autori: SILVIA IRIMIEA.


19.  CONSIDERAŢII ASUPRA TURISMULUI URBAN ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU.
          Autori: PUŞCAŞ ANGELICA.


20.  RECENZII: RAULARIAN RUSU (2007), ORGANIZAREA SPAŢIULUI GEOGRAFIC ÎN BANAT.
          Autori: GRIGOR P. POP.


21.  RECENZII: FLORIN FODOREAN (2006), DRUMURILE DIN DACIA ROMANĂ.
          Autori: GRIGOR P. POP.


22.  RECENZII: RADU DIMITRIU (2007), DEPRESIUNEA NEAMŢULUI. STUDIU DE GEOGRAFIE UMANĂ.
          Autori: ALEXANDRU PĂCURAR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă