Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
         
   
1.  ALTERNATIVE LA MODELUL FAMILIEI NUCLEARE ŞI SCHIMBĂRI ALE COMPORTAMENTULUI LEGAT DE FERTILITATE ÎN EUROPA POSTBELICĂ ŞI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ DE DUPĂ 1990.
          Autori: CRISTINA OANEŞ.


2.  ŞOMAJUL CA SURSĂ DE STRES ÎN VIAŢA COTIDIANĂ.
          Autori: CRISTINA BACIU.


3.  TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN ROLURILE CONJUGALE.
          Autori: SZABÓ BÉLA.


4.  ÎMPREUNA SAU MAI BINE SEPARATI? (EVOLUŢIA RELAŢIILOR MARIATALE).
          Autori: KURKÓ-FABIAN ANDREA.


5.  PROTECŢIA SOCIALĂ A FAMILIEI - RETROSPECTIVĂ ŞI PREZENT.
          Autori: ADINA REBELEANU.


6.  STUDIU ASUPRA COMPORTAMENTULUI DE SĂNĂTATE AL ADOLESCENŢILOR.
          Autori: ENIKŐ ALBERT-LŐRINCZ.


7.  PERSPECTIVA CURSULUI VIETII SI ANALIZA DEMOGRAFICA A BIOGRAFIILOR / L’APPROCHE DU COURS DE LA VIE ET L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DES BIOGRAPHIES.
          Autori: CORNELIA MUREŞAN.


8.  FUNCŢIILE SOCIALE ALE UMORULUI ÎN CADRUL GRUPULUI – ANALIZA UMORULUI STEREOTIPIC DESPRE RELAŢIILE DE CUPLU.
          Autori: .


9.  MASS-MEDIA ŞI JURNALISMUL ROMÂNESC ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE (1990 - 2002).
          Autori: I. MAXIM DANCIU.


10.  VENCZEL JÓZSEF ŞI CERCETAREA SOCIOLOGICĂ A COMUNITĂŢILOR RURALE DIN TRANSILVANIA.
          Autori: SALÁNKI ZOLTÁN.


11.  EUGENIU SPERANTIA ŞI ŞCOALA CARACTERELOR / EUGENIU SPERANTIA ET "L’ECOLE" DES CARACTERES.
          Autori: TRAIAN VEDINAŞ.


12.  EUGENIU SPERANTIA - UN SPIRIT ENCICLOPEDIC / EUGENIU SPERANTIA – UN ESPRIT ENCYCLOPEDIQUE.
          Autori: VASILE PREDA.


13.  COMPORTAMENTUL SUICIDAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
          Autori: .


14.  CÂTEVA REPERE ÎN ÎNCERCAREA DE A EXPLICA FERTILITATEA SCĂZUTĂ ŞI TÂRZIE.
          Autori: .


15.  EVOLUŢIA PLASAMENTULUI FAMILIAL ÎN ROMÂNIA – PERSPECTIVĂ ISTORICĂ.
          Autori: .


16.  INFLUENŢA TRANSFORMĂRILOR IDEOLOGICE NAŢIONALE PRIVIND MODELAREA RELAŢIILOR SOCIALE ÎN TRANSILVANIA.
          Autori: VERES VALÉR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă