Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   J. BENEDEK    
    Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, 400006, Cluj-Napoca, Romania, e-mails:jozsef@geografie.ubbcluj.ro    
           
  13-07-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE PROCESS OF SUBURBANISATION IN ROMANIA. CASE STUDY THE SUBURBAN ZONE OF THE MUNIZIPIUMS TÂRGU MUREŞ.
          Autori: P. BAGOLY, J. BENEDEK.

2.  THE NORMATIVE-FORMAL REGIONALIZATION AND THE TERRITORIAL PLANNING AT REGIONAL LEVEL IN ROMANIA.
          Autori: J. BENEDEK.

3.  THE ROLE OF RURAL TOURISM IN THE TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE MICROREGION HUEDIN.
          Autori: J. BENEDEK.

4.  THE ADAPTABILITY OF SOME RURAL-URBAN MIGRATION THEORIES TO THE ROMANIAN SOCIETY. CASE STUDY IN BISTRIŢA REGION.
          Autori: J. BENEDEK.

5.  BOOK REVIEW: NEMES NAGY JÓZSEF, THE SPACE IN SOCIAL RESEARCH. INTRODUCTION TO THE REGIONAL SCIENCE / NEMES NAGY JÓZSEF, A TÉR A TÁRSADALOMKUTATÁSBAN. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS TUDOMÁNYBA .
          Autori: J. BENEDEK.

6.  THE SUBSISTENCE AGRICULTURE AND THE RURAL DEVELOMPMENT IN ROMANIA.
          Autori: J. BENEDEK.

7.  TOURISM IN MUREŞ COUNTY. DISFUNCTIONS AND FUTURE ISSUES.
          Autori: J. BENEDEK.

8.  THE RURAL TOURISM FROM ROMANIAN BETWEEN DESIDERATUM AND REALITY.
          Autori: ŞT. DEZSI, J. BENEDEK.

9.  THE RURAL TOURISM FROM ROMANIA BETWEEN DESIDERATION AND REALITY.
          Autori: ŞT. DEZSI, J. BENEDEK.

10.  REGIONAL DISPARITIES IN ROMANIA DURING THE LAST CENTURY.
          Autori: J. BENEDEK.

          Autori: M. CRISTEA, J. BENEDEK.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă