Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   GHEORGHE GORUN    
    Profesor de istorie, Colegiul Naţional Spiru Haret, Târgu Jiu, România.    
           
  19-06-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE IMPERIAL DIPLOMA OF MARIA THERESA IN 1742, TO RECONFIRM THE STATUTES OF GRAECO - CATHOLIC CHURCH / IL DIPLOMA IMPERIALE DEL 1742 DI MARIA TERESA, DI RICONFERMAZIONE DEGLI STATUTI DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

2.  BOOK REVIEWS: ST. AUGUSTINE, “DE LIBERO ARBITRIO”, HUMANITAS, BUCHAREST, 2004.
          Autori: GHEORGHE GORUN.

3.  THE PRIVILEGES "ILLYRICA" (1690 - 1706) AND THEIR ROLE IN THE HISTORY OF ROMANIAN CHURCH IN TRANSYLVANIA IN THE EIGHTEENTH CENTURY / I PRIVILEGI "ILLYRICI" (1690 - 1706) E IL LORO RUOLO NELLA STORIA DELLA CHIESA ROMENA DI TRANSILVANIA DEL XVIII SECOLO .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

4.  BOOK REVIEWS: CHURCH`S SOCIAL THOUGHT, IOAN I. ICĂ JR., MARANI GERMANO (EDS.), DEISIS, SIBIU, 2002, 616 PAGES...
          Autori: GHEORGHE GORUN.

5.  AROUND OF A "NEW" CONTRIBUTIONS TO CONFESSION OF BISHOP IOANICHIE MARTINOVIC FROM ARAD (1710-1721) / UM EINIGE BEITRAGEN ZU DER BEKENNTNIS DES ARADER BISCHOFFS IOANICHIE MARTINOVICI (1710-1721) .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

6.  BOOK REVIEWS: ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, HISTORICA, 6/II, ALBA IULIA, 2002, 218 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

7.  A WITNESS TO THE ACTIVITY DURING THE REVOLUTION OF 1848 - 1849 OF THE BISHOP OF ORADEA VASILE ERDELI / EIN BEWEIS ÜBER DAS TÄTIGKEIT IN ZEIT DES 1848 – 1849-ER REVOLUTION DES GROSSWARDEINER BISCHOFF VASILE ERDELI .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

8.  BOOK REVIEWS: OVIDIU GHITTA, BIRTH OF A CHURCH. GREEK-CATHOLIC CHURCH OF SATMAR IN ITS FIRST CENTURY OF EXISTENCE (1667 - 1761), CLUJ UNIVERSITY PRESS, CLUJ - NAPOCA, 2001, 411 P..
          Autori: GHEORGHE GORUN.

9.  BOOK REVIEWS: BOTLIK JÓZSEF, UNDER THE TRIPLE CROSS. GREEK CATHOLICS IN TRANSCARPATHIA FROM THE UZHGOROD UNION STILL TODAY (1646-1997), BUDAPEST, 1997, P. 33 / BOTLIK JÓZSEF, HÁRMAS KERESZT ALATT. GÖRÖGKATOLIKUSOK KÁRPÁTALJÁN AZ UNGVÁRI UNIÓTÓL NAPJAINKIG (1646–1997), BUDAPEST, 1997, 335 P..
          Autori: GHEORGHE GORUN.

10.  BOOK REVIEWS: PAPP IMRE, NAGY KÁROLY AND HIS PERIOD, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, P. 197 / PAPP IMRE, NAGY KÁROLY ÉS KORA, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, 197 P. .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

11.  BOOK REVIEWS: KLARA PAPP, THE PEASANT-PEOPLE OF BIHAR COUNTY. THE PRIVATE LAND AND SERFDOM IN THE EIGHTEENTH, DEBRECEN, 1998, 175 + [50] P. + 8 CHARTS .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

12.  BOOK REVIEWS: THE FIRST MILLENIUM OF HUNGARY IN EUROPE, COORD. KLÁRA PAPP ŞI JÁNOS BARTA, DEBRECEN, 2002, 582 P..
          Autori: GHEORGHE GORUN.

13.  BOOK REVIEWS: THE ORTHODOX THEOLOGICAL FACULTY AT TEN YEARS OF EXISTENCE, COORD. IOAN TULCAN AND MIHAI SĂSĂUJAN, ARAD, 2001, 346 P..
          Autori: GHEORGHE GORUN.

14.  BOOK REVIEWS: ANTAL LUKÁCS, FAGARAS COUNTRY IN THE MIDDLE AGES (XIII-XIV CENTURIES), ENCYCLOPEDIC PUBLISHING HOUSE, BUCHAREST, 1999, 218 P.
          Autori: GHEORGHE GORUN.

15.  INVESTIGATION „STUDIA”: HISTORIANS AND PUBLIC ARCHIVES IN ROMANIA.
16.  GENERAL DE VILLE’S REPORT TO EMPRESS MARIA THERESIA ABOUT THE CONDITION OF THE ROMANIAN BELIEVERS FROM BIHOR COMITAT IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY.
          Autori: GHEORGHE GORUN.

17.  TWO UNPRECEDENTED LETTERS FROM BUDA IN THE CORRESPONDENCE OF PETRU MAIOR.
          Autori: GHEORGHE GORUN.

18.  BOOK REVIEWS: MIHAI SĂSĂUJAN, „RELIGIOUS POLICY OF THE COURT OF VIENNA IN TRANSYLVANIA (1740 - 1761)”, CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2002, 260 P.
          Autori: GHEORGHE GORUN.

19.  BOOK REVIEWS: BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, "THE SOURCES OF REGULATION OF LAND IN BIHAR COUNTY", VOL. I, "ÉRMELLÉK AND THE SÁRRÉT", DEBRECEN, 2001, VOL. II, "THE DISTRICT OF SZALONTA AND ORADEA", DEBRECEN, 2003, VOL. III, "BEIUŞ DISTRICT", DEBRECEN, 2004 / BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, "AZ URBÉRRENDEZÉS FORRÁSAI BIHAR VÁRMEGYÉBEN" (IZVOARELE REGLEMENTĂRII URBARIALE DIN COMITATUL BIHOR), VOL. I, "AZ ÉRMELLÉK ÉS A SÁRRÉTI JÁRÁS", DEBRECEN, 2001, VOL. II, "A SZALONTAI ÉS A VÁRADI JÁRÁS", DEBRECEN, 2003, VOL. III, "BELÉNYESI JÁRÁS", DEBRECEN, 2004, 361 + 345 + 283 P .
          Autori: GHEORGHE GORUN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă