Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   URBANIZAREA SOCIALISTĂ ÎN EPOCA LUI CEAUŞESCU: PUTERE ŞI RELAŢII ECONOMICE ÎN PRODUCŢIA SPAŢIULUI HABITATIONAL ÎN CLUJ / URBANISATION SOCIALE PENDANT L’ÉPOQUE DE CEAUŞESCU: POUVOIR ET RELATIONS ECONOMIQUES DANS LA PRODUCTION DE L’ESPACE HABITATIONNEL DE CLUJ.

Autori:  NORBERT PETROVICI.
 
       
         
  Rezumat:  Urbanisation sociale pendant l’Époque de Ceauşescu: pouvoir et relations economiques dans la production de l’Espace habitationnel de Cluj. Dans la production de l’espace la planification socialiste Roumaine a utilisé la distinction entre l’investissement et le dépense et ça distinction est vue à différents niveaux: industrie/habitation, scène/hors de scène de la voisinage; les quartiers de l’ouvriers/les quartiers de l’intelligence. Les effets pour la période de Ceausescu sont: a) l’espace urbaine est déconnecté et duale, il est produit à l’intersection de les opérations de l’économie de pénurie et celles de l’idéologie triomphaliste qui légitiment le système politique; b) le temps urbaine, produite par l’économie de pénurie est arythmique et étatisé.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă