Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
         
   
1.  MENTAL REPRESENTATIONS OF URBAN SPACE. SOCIAL CONSTRUCTION OF MĂNĂŞTUR DISTRICT.
          Autori: ADRIANA BLĂNARU.


2.  NAŢIONALITATE ŞI ETNIE ÎN MEDIUL URBAN / NATIONAL ET ETHNIQUE DANS L’ESPACE URBAIN.
          Autori: HORAŢIUS FLUERAŞ.


3.  RELIGIE ŞI MODELE DE MORALITATE ÎN EUROPA / RELIGION ET MODÈLES DE LA MORALITÉ EN EUROPE.
          Autori: SORIN GOG.


4.  TENDINŢE ALE DELICVENŢEI JUVENILE DIN ROMÂNIA DUPĂ 1989: FACTORI DETERMINANŢI COGNITIVI ŞI SOCIALI / TENDANCES DE LA DELINQUANCE JUVENILE EN ROUMANIE APRES 1989: DETERMINANTS COGNITIFS ET SOCIAUX.
          Autori: ANDREA KURKÓ-FÁBIÁN.


5.  PERCEPTIILE CETATENILOR CU PRIVIRE LA UNIUNEA EUROPEANA SI DECIZIILE SALE IN CEEA CE PRIVESTE MEDIUL INCONJURATOR / LES PERCEPTIONS DES CITOYENS SUR L’UNION EUROPEENNE ET SES DECISIONS VIS-A-VIS DE L''ENVIRONNEMENT.
          Autori: LAURA NISTOR.


6.  URBANIZAREA SOCIALISTĂ ÎN EPOCA LUI CEAUŞESCU: PUTERE ŞI RELAŢII ECONOMICE ÎN PRODUCŢIA SPAŢIULUI HABITATIONAL ÎN CLUJ / URBANISATION SOCIALE PENDANT L’ÉPOQUE DE CEAUŞESCU: POUVOIR ET RELATIONS ECONOMIQUES DANS LA PRODUCTION DE L’ESPACE HABITATIONNEL DE CLUJ.
          Autori: NORBERT PETROVICI.


7.  EFICACITATEA TRANSFERULUI AJUTORULUI SOCIAL DE STAT PENTRU REDUCEREA SĂRĂCIEI ÎN ROMÂNIA ŞI UNGARIA, ÎN TIMPUL PRIMULUI DECENIU AL TRANZIŢIEI POSTCOMUNISTE / L’EFFICACITÉ DU TRANFERT DE L’ASSISTANCE SOCIALE POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ EN ROUMANIE ET HONGRIE PENDANT LA PREMIÉRE DÉCADE DE LA TRANSITION POST-COMMUNISTE.
          Autori: CRISTINA RAŢ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă