Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   DE LA IDEALUL „ARTEI TOTALE” LA „IDEALUL” ARTEI TOTALITARE. POLITIZĂRI ŞI DILEME ESTETICE ALE AVANGARDEI ÎN ARTELE PLASTICE ROMÂNEŞTI DIN ANII REALISMULUI SOCIALIST / FROM THE TOTAL ART IDEAL TO THE IDEAL OF THE TOTALITARIAN ART. POLITICIZATIONS AND AESTHETIC DILEMMAS OF THE ROMANIAN FINE ARTS AVANT-GARDE DURING THE SOCIALIST REALISM.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Acest articol propune reevaluarea, din perspectiva istoriei şi teoriei artei, a diferitelor politizări şi avataruri estetice ale avangardei în artele plastice româneşti din anii dominaţiei ideologiei realismului socialist (1945-1964). Am încercat să relevăm unele dileme estetice ale avangardei artelor plastice româneşti, surprinzând tensiunea confruntării dintre idealul avangardist al „artei totale” şi noile constrângeri ale „idealului” artei totalitare, respectiv dintre idealul de sinteză al artei avangardiste şi dezideratele „artei pentru toţi”, caracteristice ideologiei realismului socialist.

Cuvinte cheie: ideologia realismului socialist, arta totală, arta totalitară, avangardă tutelară, avangardă tutelată

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă