Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
         
   
1.  DOSAR: POLICY AND POLITICS OF THE ARTS /
DOSSIER: POLICY AND POLITICS OF THE ARTS.
          Autori: .


2.  ESTE ARTA UN FRUCT SAU O LEGUMĂ? DESPRE DEZVOLTAREA UNUI DEFINIŢII PRACTICE A ARTEI / IS ART A FRUIT OR A VEGETABLE? ON DEVELOPING A PRACTICE-BASED DEFINITION OF ART.
          Autori: .


3.  CRITICA ARTISTICĂ ŞI CREATIVITATEA: CUM CONTRIBUIE ARTIŞTII LA SCHIMBAREA SOCIALĂ? / ARTISTIC CRITIQUE AND CREATIVITY: HOW DO ARTISTS PLAY IN THE SOCIAL CHANGE?.
          Autori: .


4.  GESAMTKUNSTWERK ŞI LIMITELE UTOPIEI ESTETICE LA WALTER BENJAMIN (PASSAGEN-WERK) / GESAMTKUNSTWERK AND THE LIMITS OF AESTHETIC UTOPIA IN WALTER BENJAMIN’S “ARCADES PROJECT”.
          Autori: ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI.


5.  DE LA IDEALUL „ARTEI TOTALE” LA „IDEALUL” ARTEI TOTALITARE. POLITIZĂRI ŞI DILEME ESTETICE ALE AVANGARDEI ÎN ARTELE PLASTICE ROMÂNEŞTI DIN ANII REALISMULUI SOCIALIST / FROM THE TOTAL ART IDEAL TO THE IDEAL OF THE TOTALITARIAN ART. POLITICIZATIONS AND AESTHETIC DILEMMAS OF THE ROMANIAN FINE ARTS AVANT-GARDE DURING THE SOCIALIST REALISM.
          Autori: .


6.  LUMEA ARTELOR VIZUALE CONTEMPORANE ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1989: TENSIUNE ŞI FRAGMENTARE / ROMANIAN CONTEMPORARY VISUAL ARTS WORLD AFTER 1989: TENSION AND FRAGMENTATION.
          Autori: MARA RAŢIU.


7.  HUSSERL ŞI ”VIRTUŢILE” PROFESIONALE. O ABORDARE FENOMENOLOGICĂ A ETICII MASS-MEDIA / HUSSERL AND PROFESSIONAL “VIRTUES”. A PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO MEDIA ETHICS.
          Autori: VICTOR POPESCU.


8.  UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND METODOLOGIA ÎN ETICĂ: DIFERITE NIVELURI ALE CRITICII ÎN DIFERITE DOMENII ALE ETICII PROFESIONALE / SOME CONSIDERATIONS ON METHODOLOGY IN ETHICS: THE DIFFERENT LEVELS OF CRITIQUE IN THE VARIOUS AREAS OF PROFESSIONAL ETHICS.
          Autori: .


9.  FIINŢA UMANĂ ŞI ÎNCREDEREA / BEING HUMAN AND TRUST.
          Autori: .


10.  ETICA PRIN TOATE MIJLOACELE. FORMAREA GANDIRII ETICE PRIN INTERMEDIUL CURSURILOR UNIVERSITARE / ETHICS BY ALL MEANS: THINKING ETHICS THROUGH UNIVERSITY COURSES.
          Autori: .


11.  DOCTRINA PEDEPSEI PUBLICE ŞI FUNDAMENTELE DREPTULUI PENAL ÎN LEVIATHAN / LA DOCTRINE DU CHATIMENT PUBLIC ET LES FONDEMENTS DU DROIT PENAL DANS LE LEVIATHAN.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă