Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   DESCIPŢIE SAU IMAGINAŢIE? SENSUL TRĂIRILOR ŞI MODIFICĂRILE SALE FENOMENOLOGICE / DESCRIPTION OU IMAGINATION ? LE SENS DES VÉCUS ET SA MODIFICATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Descriere sau Imaginaţie? Sensul trăirii şi alterarea lui fenomenologică. Există obiectul descrierii fenomenologice în mod independent ori este el produs de către aceasta? Ne este permis să ne sprijinim pe un cîmp al fenomenului descoperit în mod ingenios prin descriere, şi niciodată modificat prin operarea ei? Sau ar trebui mai curînd să vorbim despre un cîmp ce apare în mod progresiv cu fiecare act descriptiv în parte şi consolidat în mod continuu de acesta? Articolul răspunde acestor întrebări prin confruntarea neutralităţii descrierii cu neutralitatea imaginaţiei, şi prin explorarea semnificaţiei experienţei pe care ele o pun în lumină.

Cuvinte-cheie: Imaginaţie, Descriere, Sens, Neutralitate fenomenologică, Prezentificare, Libertate

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă