Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  INTRODUCERE LA SECŢIUNEA DESCRIEREA FENOMENOLOGICĂ / EINLEITUNG ZUR SEKTION THE PHENOMENOLOGICAL DESCRIPTION / DIE PHÄNOMENOLOGISCHE BESCHREIBUNG / LA DESCRIPTION PHÉNOMÉNOLOGIQUE.
          Autori: CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ.


2.  DESCIPŢIE SAU IMAGINAŢIE? SENSUL TRĂIRILOR ŞI MODIFICĂRILE SALE FENOMENOLOGICE / DESCRIPTION OU IMAGINATION ? LE SENS DES VÉCUS ET SA MODIFICATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE.
          Autori: .


3.  DONATIA ARTEI SAU CONDITIILE DESCRIPTIEI FENOMENALITATII LA J.-L. MARION / LA DONATION DE L’ART OU LES CONDITIONS DE LA DESCRIPTION DE LA PHENOMENALITE CHEZ J. -L. MARION.
          Autori: .


4.  ÎPROBLEMA DESCRIPTIEI IN PSIHOLOGIA DESCIPTIVA A LUI FRANZ BRENTANO / DAS PROBLEM DER BESCHREIBUNG IN FRANZ BRENTANOS DESKRIPTIVER PSYCHOLOGIE.
          Autori: ION TĂNĂSESCU.


5.  REDUCŢIE ŞI DESCRIERE: DE LA KANT LA HUSSERL / REDUCTION ET DESCRIPTION : DE KANT A HUSSERL.
          Autori: .


6.  CRITICA DESCRIPŢIEI FENOMENOLOGICE ÎN PRELEGERILE HEIDEGGERIENE TIMPURII / DIE KRITIK DER PHÄNOMENOLOGISCHEN BESCHREIBUNG IN DEN FRÜHEN VORLESUNGEN HEIDEGGERS.
          Autori: CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ.


7.  APORIE, SOFISM ŞI RESPINGERE LA ARISTOTEL.
          Autori: .


8.  PARIUL PASCALIAN CA MOD DE A FI. DE LA MATEMATICI LA FENOMENOLOGIE / LE PARI PASCALIEN COMME MODE D’ÊTRE. DES MATHÉMATIQUES À LA PHÉNOMÉNOLOGIE.
          Autori: CĂLIN CRISTIAN POP.


9.  ACTELE MORALE: PRAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ A LUI ANTONIO GONZALES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă