Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   CUM SĂ ABORDĂM ARTA CONTEMPORANĂ? ESTETICĂ ŞI SOCIOLOGIA ARTEI.

Autori:  MARA RAŢIU.
 
       
         
  Rezumat:  

Arta contemporană, caracterizată de coexistenţa practicilor eterogene aflate în continuă răspândire, este unul dintre cele mai dificile domenii de cercetare. Deşi a fost abordat de diverse discipline aflate în competiţii pasionate, nu a fost atins niciun consens teoretic satisfăcător. Lipsa unor norme comun împărtăşite în stabilirea a ceea ce este arta contemporană şi a ceea ce nu este, îşi are impactul asupra activităţilor iniţiate de indivizi sau de structuri colective din cadrul lumii sociale. Ca şi consecinţă, această lucrare îşi propune să depăşească disciplina tradiţională a diviziunii sarcinilor prin examinarea comparativă a abordărilor estetice şi sociologice ale artei având în vedere articularea unei noi platforme metodologice capabilă să explice complexitatea artei contemporane.

Cuvinte-cheie: artă contemporană, abordare metodologică, estetică filosofică, sociologie a artei.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă