Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  DEZVOLTAREA MODELULUI HUSSERLIAN DE CONSTITUIRE DIN PERSPECTIVA ABORDĂRII ŞI CONŢINUTULUI / DIE ENTWICKLUNG DES HUSSERLSCHEN KONSTITUTIONSMODELLS VON AUFFASSUNG UND INHALT.
          Autori: DIETER LOHMAR.


2.  CVASI-CONSTITUIRE ŞI CONŞTIENTIZAREA POSIBILITĂŢII LA HUSSERL/ QUASI-KONSTITUTION UND MÖGLICHKEITSBEWUSSTSEIN BEI HUSSERL.
          Autori: CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ.


3.  FENOMENOLOGIA ÎNTRE DIVIZAREA EGOULUI ŞI REGRESIA INFINTĂ: DEZBATERILE ASUPRA REFLECŢIEI TRANSCENDENTALE ÎN JURUL ANULUI 1930.
          Autori: PETER A. VARGA.


4.  PROBLEMA PROCESULUI ARHETIPAL ÎN MANUSCRISELE BERNAUER ALE LUI EDMUND HUSSERL / DAS PROBLEM DES URPROZESSES IN DEN BERNAUER MANUSKRIPTEN EDMUND HUSSERLS.
          Autori: LUIS NIEL.


5.  FENOMENOLOGIA COMUNITĂŢII LA JEAN ECHENOZ / PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA COMMUNAUTÉ CHEZ JEAN ECHENOZ.
          Autori: ALEXANDRU MATEI.


6.  PENTRU O ISTORIE ANALOGICĂ A ANALOGIEI. O DISCUŢIE ASUPRA ORIGINII IDEII TOMISTE DE CUNOAŞTERE ANALOGICĂ A FIINŢEI / POUR UNE HISTOIRE ANALOGIQUE DE L’ANALOGIE: UNE DISCUSSION AUTOUR DE L’ORIGINE DE L’IDÉE THOMISTE DE CONNAISSANCE ANALOGIQU.
          Autori: GABRIEL CHINDEA.


7.  FILOSOFIA POLITICĂ AL LUI PLATON: STATUL IDEAL ÎN REPUBLICĂ.
          Autori: ALEXANDRA DOBRA.


8.  BILDE, ENTBILDUNG, ENTMYTHOLOGISIERUNG. IMAGINEA ŞI DISCURSUL LUI MEISTER ECKHART / BILDE, ENTBILDUNG, ENTMYTHOLOGISIERUNG. IMAGE ET DISCOURS CHEZ MAITRE ECKHART.
          Autori: DANIEL FĂRCAŞ.


9.  CUM SĂ ABORDĂM ARTA CONTEMPORANĂ? ESTETICĂ ŞI SOCIOLOGIA ARTEI.
          Autori: MARA RAŢIU.


10.  ARTA CA UTOPIE NEÎMPLINITĂ: EXPERIENŢA POLITICULUI ÎN REDEFINIREA DADAISTICĂ A ARTEI.
          Autori: ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI.


11.  DOSARUL „RETORICA JUSTIŢIEI ŞI PERCEPŢII DELIBERATIVE A STATULUI DE DREPT ÎN DEMOCRAŢIILE EMERGENTE” / DOSSIER RHETORIQUES DE LA JUSTICE ET PERCEPTIONS DELIBERATIVES DE L’ETAT DE DROIT DANS LES DEMOCRATIES EMERGENTES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă