Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   DINCOLO DE VIZIBIL SAU ABSTRACŢIA ÎN ARTĂ / L’AU-DELÀ DU VISIBLE OU L’ABSTRACTION DANS L’ART.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Dincolo de de vizibil sau abstracţia în artă. Vizibilul pare a fi fundamental în opera de artă. Totuşi, gândirea fenomenologică deseori consideră invizibilul ca fiind esenţial. Opera de artă oferă privitorului şansa de a „vedea” propria imagine (E. Ecoubas), de a trăi „senzaţia vieţii” (M. Henry) sau de a „simţi” momentul în care fenomenul apare (H. Maldiney). Analiza câtorva texte ale lui K. Malevitch dezvăluie faptul că artistul însuşi a conceput arta ca un mod de a căuta interioritate şi de descoperire a sinelui. Textul Suprematist manifest din 1915 descrie actul detaşării progresive de lumea reală şi păstrarea „sensibilităţii” percepute ca trai pur, folosind termenii scrierilor mistice.

Cuvinte-cheie: invizibilul, penomenologie, artă, scrierile lui K. Malevitch, scrieri mistice.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă