Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  RETORICA JUSTIŢIEI ÎN DEMOCRAŢIILE EMERGENTE.
          Autori: EMILIAN CIOC.


2.  ÎNAINTEA IERTĂRII: FĂPTAŞI, AMNISTIE / CE QUI PRÉCÈDE LE PARDON : PERPETRATORS, AMNISTIE.
          Autori: .


3.  “DOAR PROPORŢIONALITATEA” ŞI SEMNIFICAŢIA SOCIALĂ: RETORICA CRIMINALITĂŢII ÎN NOUA AFRICĂ DE SUD .
          Autori: .


4.  CONDIŢIA DISTOPICĂ A POSTCOMUNISMULUI / LA CONDITION DYSTOPIQUE DU POSTCOMMUNISME.
          Autori: CIPRIAN MIHALI.


5.  „REVOLUŢIA STATULUI DE DREPT”: TRANZIŢIA STATULUI DE DREPT ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ .
          Autori: ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI.


6.  STATUL DE DREPT ÎN CĂUTAREA JUSTIŢIEI / L’ÉTAT DE DROIT EN MAL DE JUSTICE.
          Autori: EMILIAN CIOC.


7.  RECUNOAŞTEREA, O NOUĂ PASIUNE DEMOCRATICĂ? / LA RECONNAISSANCE, UNE NOUVELLE PASSION DÉMOCRATIQUE?.
          Autori: MONIQUE CASTILLO.


8.  DINCOLO DE VIZIBIL SAU ABSTRACŢIA ÎN ARTĂ / L’AU-DELÀ DU VISIBLE OU L’ABSTRACTION DANS L’ART.
          Autori: .


9.  STATUTUL ONTOLOGIC AL INFORMAŢIEI CUANTICE.
          Autori: .


10.  REVOCARE, REST ŞI RESTITUIRE: LECTURA AGAMBENIANĂ A MESAJULUI EPISTOLEI CĂTRE ROMANI / REVOCATION, RESTE ET RESTITUTION. LA LECTURE AGAMBENIENNE DU MESSAGE DE L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă