Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   VALORI ETICE ŞI RELIGIOASE ÎN FEMINISMUL CONTEMPORAN.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Discuţia despre valori în termenii unei “filosofii a valorii” conştientă de limitele dar şi de autonomia sa în cîmpul teoriilor filosofice este una de dată recentă. Chiar dacă o cercetare a precursorilor acesteia ar detecta astfel de preocupări la majoritatea filosofilor (începînd cu Platon, care este poate primul ce schiţează o teorie coerentă ce ierarhizează principalele valori general recunoscute – Binele, Adevărul şi Frumosul, dar fără a ne opri la el) o disciplină independentă preocupată exclusiv de statutul valorilor există de cel mult două secole.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă