Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  TRĂIRE ŞI OPOZIŢIE. PENTRU O FENOMENOLOGIE A MEDIALITĂŢII TRANSCENDENTALE / LEBENDIGKEIT UND GEGENSÄTZLICHKEIT. ZU EINER PHÄNOMENOLOGIE DER TRANSZENDENTALEN MEDIALITÄT.
          Autori: YOSHIHIRO NITTA.


2.  TRĂIRE ŞI OPOZIŢIE. PENTRU O FENOMENOLOGIE A MEDIALITĂŢII TRANSCENDENTALE.
          Autori: YOSHIHIRO NITTA.


3.  ANALIZĂ ŞI INTERPRETARE ÎN FENOMENOLOGIA HUSSERLIANĂ.
          Autori: ION COPOERU.


4.  TRANSFORMAREA CONTRACTUALISMULUI ŞI ORIGINILE "SOCIETĂŢII CIVILE".
          Autori: LAURENT JAFFRO.


5.  VALORI ETICE ŞI RELIGIOASE ÎN FEMINISMUL CONTEMPORAN.
          Autori: .


6.  PROGRAMUL DE LIBERTATE AL FILOZOFIEI ŞI CRITICA SUBIECTIVISMULUI - DUPĂ POST-MODERN / A FILOZÓFIA SZABADSÁG-PROGRAMJA ÉS A SZUBJEKTIVITÁS-KRITIKA - A POSZTMODERN UTÁN.
          Autori: EGYED PÉTER.


7.  FILOSOFIE - FILOSOFIE NAŢIONALĂ - IDENTITATE. ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNEI FILOSOFII NAŢIONALE / FILOZÓFIA - NEMZETI FILOZÓFIA - IDENTITÁS. ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A NEMZETI FILOZÓFIA LEHETŐSÉGÉRŐL .
          Autori: TONK MÁRTON.


8.  SIMETRII SPAŢIO-TEMPORALE ŞI LEGI DE CONSERVARE: O PERSPECTIVĂ EPISTEMOLOGICĂ.
          Autori: MARCEL BODEA.


9.  IDEEA DE „ALIANŢĂ” ÎN SIMBOLICA MITURILOR .
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


10.  CARACTERUL INTENŢIONAL AL IMAGINAŢIEI ÎN HUSSERL / LE CARACTERE INTENTIONNEL DE L’IMAGINATION CHEZ HUSSERL.
          Autori: LIGIA BELTECHI.


11.  RECENZII - NOTE CU PRIVIRE LA FILOSOFIA DIN PERIOADA TINEREŢII A LUI GEORGE BERKELEY (ÎN LEGĂTURĂ CU NOTELE FILOSOFICE ŞI CU INTRODUCEREA MANUSCRISĂ ALE LUI GEORGE BERKELEY) / NOTES SUR LA PHILOSOPHIE DE JEUNESSE DE GEORGE BERKELEY (À PROPOS DES NO.
          Autori: ANDA OPRISOR FOURNEL.


12.  RECENZII - FENOMENOLOGIE, SEMANTICĂ, ONTOLOGIE. HUSSERL ŞI TRADIŢIA LOGICĂ AUSTRIACĂ / PHENOMENOLOGIE, SEMANTIQUE, ONTOLOGIE. HUSSERL ET LA TRADITION LOGIQUE AUTRICHIENNE .
          Autori: DORU C. STICLEŢ.


13.  RECENZII - ELIANE ESCOUBAS, SPAŢIU PICTORIAL / ELIANE ESCOUBAS, L’ESPACE PICTURAL .
          Autori: NICOLETA BRANIŞTE.


14.  RECENZII - SANDU FRUNZĂ (COORD.), FILOSOFIE ŞI RELIGIE – O ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ .
          Autori: ANA-ELENA ILINCA.


15.  RECENZII - ALAIN RENAUT, LUKAS SOSOE, FILOZOFIA DREPTULUI / ALAIN RENAUT, LUKAS SOSOE, PHILOSOPHIE DU DROIT.
          Autori: CIPRIAN SASSU.


16.  RECENZII - ÎN DEZBATERE: DOMINIQUE PRADELLE, L’ARCHÉOLOGIE DU MONDE .
          Autori: NICOLETA-LIANA SZABO.


17.  RECENZII - MYRIAM REVAULT D’ALLONES, MERLEAU-PONTY. MIEZUL POLITICII / MYRIAM REVAULT D’ALLONES, MERLEAU-PONTY. LA CHAIR DU POLITIQUE.
          Autori: SIMONA CHIOREAN.


18.  RECENZII - STEVEN CROMWELL, LESTER EMBREE, SAMUEL J. JULIAN (EDITORI), ÎNŢELEGEREA REFLECŢIEI. SUBIECTE PENTRU AL DOILEA SECOL AL FENOMENOLOGIEI .
          Autori: NICOLETA-LIANA SZABO.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă