Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2022  
         
  Articol:   “SCRIU SCRISOAREA ACEASTA NUMAI CA SĂ ȘTII”: DEIXISUL SOCIAL ÎN SCRISORI ROMÂNEȘTI ȘI PORTUGHEZE DIN MARELE RĂZBOI / “ISCREVU ESTA CARTA SO PARA BOSEMESE SABER”: A DEIXIS SOCIAL EM CARTAS ROMENAS E PORTUGUESAS DA GRANDE GUERRA.

Autori:  VERONICA MANOLE.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.4.22

Article history: Received: 15 September 2022; Revised: 12 November 2022; Accepted: 21 November 2022; Available online: 20 December 2022; Available print: 30 December 2022
pp. 437-452

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: “Scriu scrisoarea aceasta numai ca să știi”: deixisul social în scrisori românești și portugheze din Marele Război. Articolul analizează folosirea formelor de adresare în scrisori din Primul Război Mondial redactate de soldați români și portughezi, cu scopul de a compara configurarea discursivă a distanței interlocutive (Carreira 1997) în cele două limbi. Analiza bazată pe corpusuri online și tipărite arată asemănări sistematice între cele două limbi în ce privește formele nominale de adresare: folosirea frecventă a mărcilor de intensitate (posesive, adjective calificative, forme vocative, diminutive) pentru exprimarea afecțiunii față de destinatari. Sunt însă diferențe în folosirea formelor pronominale de adresare. Relațiile dintre părinți și fii sunt construite asimetric în ambele culturi, ceea ce se reflectă în folosirea pronumelor intermediare você și dumneata. Însă în corespondența dintre soți, este folosit doar pronumele tu în portugheză, în timp ce în română se folosesc pronumele tu și dumneata. În corespondența dintre prieteni sau colegi sunt diferențe: doar pronumele tu este folosit în portugheză, în timp ce în română este o alternanță între tu și dumneata. Ca o concluzie generală, acest studiu arată că distanța interlocutivă era mai mare în română decât în portugheză la începutul secolulul XX.

Cuvinte-cheie: forme de adresare în portugheză; forme de adresare în română, scriere epistolară; scrisori de război; Primul Război Mondial
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă