Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2022  
         
         
   
1.  INTRODUCTION.
          Autori: ALEXANDRA COTOC, DIANA COTRĂU.


2.  SINTAXA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE: MIJLOACE SINTACTICE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂȚII COMUNITARE A GRETEI THUNBERG PE FACEBOOK / THE SYNTAX OF CLIMATE CHANGE: SYNTACTIC MEANS IN THE CONSTRUCTION OF GRETA THUNBERG’S COMMUNITY IDENTITY ON FACEBOOK.
          Autori: OLEKSANDR KAPRANOV.


3.  MEMETIZAREA CRIZELOR: UN FENOMEN GLOBAL CE POARTĂ AMPRENTA UNOR VALORI LOCALE / MEMEFYING CRISES IN ROMANIA AND JAPAN: A GLOBAL PHENOMENON BEARING LOCAL VALUE.
          Autori: ROXANA-MARIA NISTOR.


4.  DISCURSUL DIGITAL AL PROSUMATORILOR ROMÂNI DE REȚELE DE SOCIALIZARE ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 / THE DIGITAL DISCOURSE OF ROMANIAN SOCIAL MEDIA PROSUMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC.
          Autori: ALEXANDRA COTOC, ANAMARIA RADU.


5.  IDENTITĂȚI IDEOLOGIZANTE ÎN PRESA ELECTRONICĂ DIN ROMÂNIA. O INVESTIGAȚIE DE FACTURĂ SOCIOLINGVISTICĂ ȘI CULTURALĂ A UNOR TEXTE MEDIATICE CONVERGENTE PE TEMA CONFLICTULUI RUSO-UCRAINEAN DIN 2022 / IDEOLOGIZED IDENTITIES IN THE ROMANIAN E-NEWS. A CULTURAL SOCIOLINGUISTIC QUERY OF CONVERGED MEDIA TEXTS ON THE 2022 RUSSIA-UKRAINE CONFLICT.
          Autori: DIANA COTRĂU.


6.  NARAȚIUNILE UNEI LUPTE: EXPERIENȚA REPRODUCERII ASISTATE MEDICAL ÎN COMUNITĂȚILE ONLINE DESPRE INFERTILITATE / NARRATIVES OF A STRUGGLE: THE EXPERIENCE OF ASSISTED REPRODUCTIVE MEDICINE IN ONLINE INFERTILITY COMMUNITIES.
          Autori: GABRIELA GLĂVAN.


7.  #THISMAMA: SERENA WILLIAMS ȘI DOCUMENTAREA PERICOLELOR DE A FI MAMĂ DE CULOARE. / #THISMAMA: SERENA WILLIAMS AMPLIFYING THE PERILS OF BLACK MOTHERHOOD.
          Autori: ALISON A. LUKOWSKI.


8.  DINAMICA NEGOCIERII IDENTITĂŢII: STUDIU DE CAZ ASUPRA UNEI POSTĂRI FACEBOOK PRIVIND DREPTUL LA AVORT / DYNAMICS OF IDENTITY NEGOTIATION: A CASE STUDY ON A FACEBOOK POST PERTAINING TO ABORTION RIGHTS.
          Autori: ALINA PREDA.


9.  ÎN EXPLORAREA ESTETICII LIMINALITĂȚII: UNIVERSUL „INEXACT ȘI DEGRADAT” AL GENULUI VAPORWAVE, ASAMBLAJE SEMIOTICE ȘI LINGVISTICA INTERNETULUI / EXPLORING LIMINAL AESTHETICS: THE “GLITCHY AND DECAYED” WORLDS OF VAPORWAVE, SEMIOTIC ASSEMBLAGES, AND INTERNET LINGUISTICS.
          Autori: OANA TEODORA PAPUC.


10.  CARACTERUL PROLIFERANT AL SCHIMBĂRII DE COD: PLURILINGVISMUL DIN CATCHY (O REVISTĂ ROMÂNEASCĂ ONLINE PENTRU FEMEI) / THE CATCHINESS OF CODE-SWITCHING: PLURILINGUALISM IN CATCHY (A ROMANIAN WOMEN’S E-ZINE).
          Autori: DANIELA HĂISAN.


11.  ATITUDINI RELATIV LA ROMGLEZA DIN DISCURSUL ONLINE / ATTITUDES TOWARDS ROMGLISH IN ONLINE DISCOURSE.
          Autori: ALINA OLTEAN-CÎMPEAN.


12.  VA FI VIITORUL HIBRID? O ANALIZĂ DE OPORTUNITĂȚI IN EDUCAȚIA DIGITALĂ / IS THE FUTURE HYBRID? AN ANALYSIS OF OPPORTUNITIES FOR DIGITAL EDUCATION.
          Autori: BIANCA DORIS BRETAN.


13.  WEBSITE-UL ARTISTULUI. TRĂSĂTURI DISCURSIVE ALE IDENTITĂȚII SALE VIRTUALE ȘI BRANDULUI SĂU / THE ARTIST’S WEBSITE. DISCOURSE FEATURES OF ONLINE IDENTITY AND BRAND.
          Autori: ANDA-ELENA CREȚIU.


14.  STUDENȚII ȘI AUTO-CUNOAȘTEREA: O ANALIZĂ DISCURSIVĂ ASUPRA SETURILOR DE IMAGINI DIN CUPRINSUL BLOGURILOR STUDENȚEȘTI / UNDERGRADUATE SELF-STUDY: DISCOURSE ANALYSIS OF IMAGESETS ON STUDENT BLOGS.
          Autori: ETHNA DEMPSEY LAY.


15.  INFUZAREA ÎNVĂȚĂRII LIMBII CU EMOJIURI: DE LA FUNCȚIA FATICĂ LA EXPRESII FRAZEOLOGICE ȘI FICȚIUNE FLASH / MAPPING LANGUAGE LEARNING WITH EMOJIS: FROM PHATIC COMMUNICATION TO IDIOMS AND FLASH FICTION.
          Autori: IOANA MUDURE-IACOB.


16.  DISCUȚII DESPRE EXAMENE. IDENTITĂȚI DISCURSIVE ALE YOUTUBERILOR ROMÂNI / TALKING ABOUT EXAMS. DISCURSIVE IDENTITIES OF ROMANIAN YOUTUBERS.
          Autori: CRISTINA VARGA.


17.  ORDINEA CUVINTELOR ÎN CHRONICON VULTURNENSE / L’ORDINE DELLE PAROLE NEL CHRONICON VULTURNENSE.
          Autori: ROSSANA CICCARELLI.


18.  MIJLOACE DE EXPRIMARE A POSESIEI INALIENABILE ÎN CONSTRUCȚIILE VERBALE CU NUME DE PĂRȚI ALE CORPULUI (DOMENIU FRANCEZ-ROMÂN) / MOYENS D’EXPRESSION DE LA POSSESSION INALIÉNABLE DANS LES CONSTRUCTIONS VERBALES AVEC DES NOMS DE PARTIES DU CORPS (DOMAINE FRANÇAIS-ROUMAIN).
          Autori: DANIELA DINCĂ, ILONA BĂDESCU.


19.  CUVÂNTUL „PROGRES”: EXISTĂ VIAȚA DUPĂ MOARTE? EXISTĂ VIAȚA DUPĂ RĂZBOI? / LA PAROLA “PROGRESSO”: C’È VITA OLTRE LA MORTE? C’È VITA OLTRE LA GUERRA?.
          Autori: EDOARDO GIORGI.


20.  O NOTA ACTUALIZATĂ DESPRE UNE FEMME M’APPARUT… DE RENÉE VIVIEN / NOTA AGGIORNATA SU UNE FEMME M’APPARUT… DI RENÉE VIVIEN.
          Autori: PATRIZIA LO VERDE.


21.  MARCATORUL DISCURSIV DESDE LOGO CA “OPERATOR DE CONCRETIZARE ȘI EXEMPLIFICARE” / O MARCADOR DISCURSIVO DESDE LOGO COMO “OPERADOR DE CONCRETIZAÇÃO E EXEMPLIFICAÇÃO”.
          Autori: ANA PAULA LOUREIRO.


22.  SOLUȚII DE TRADUCERE A AMBIGUITĂȚII DIN ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND / TRANSLATION SOLUTIONS FOR DEALING WITH AMBIGUITY IN ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND.
          Autori: MĂDĂLINA ELENA MANDICI.


23.  “SCRIU SCRISOAREA ACEASTA NUMAI CA SĂ ȘTII”: DEIXISUL SOCIAL ÎN SCRISORI ROMÂNEȘTI ȘI PORTUGHEZE DIN MARELE RĂZBOI / “ISCREVU ESTA CARTA SO PARA BOSEMESE SABER”: A DEIXIS SOCIAL EM CARTAS ROMENAS E PORTUGUESAS DA GRANDE GUERRA.
          Autori: VERONICA MANOLE.


24.  PRONUMELE FRANCEZ ON ÎN POEZIA IULIEI HAŞDEU. COMPLEXITATE REFERENŢIALĂ ŞI TRADUCERE / LE PRONOM FRANÇAIS ON DANS LA POÉSIE DE IULIA HAŞDEU. COMPLEXITÉ RÉFÉRENTIELLE ET TRADUCTION.
          Autori: IULIANA-ANCA MATEIU.


25.  EXPERIENȚA COLONIALĂ DE STRĂINĂTATE ȘI CĂSĂTORII BICULTURALE: DESPRE AMBIVALENȚA COLONIALĂ LA JESCO VON PUTTKAMER ȘI PIERRE LOTI / KOLONIALE FREMDHEITSERFAHRUNG UND BIKULTURELLE EHESCHLIESSUNGEN: ZUR KOLONIALEN AMBIVALENZ BEI JESCO VON PUTTKAMER UND PIERRE LOTI.
          Autori: ROMUALD VALENTIN NKOUDA SOPGUI.


26.  INVISIBILIA 2 - DE LA FOLENGO LA RIZZONI: LIMBAJUL CREATIV ȘI TRADUCEREA LUI AUGUSTE LE BRETON / INVISIBILIA 2 DA FOLENGO A RIZZONI: LINGUAGGIO CREATIVO E TRADUZIONE DI AUGUSTE LE BRETON.
          Autori: ANTONINO VELEZ.


27.  BOOK REVIEW: SIR GAWAYN AND THE GREENE KNYGHT / SIR GAWAIN ȘI CAVALERUL CEL VERDE. PREFACE, TRANSLATION AND NOTES BY MIRCEA M. TOMUȘ. CLUJ-NAPOCA: ȘCOALA ARDELEANĂ, 2021, 352 P..
          Autori: ELENA CIOBANU.


28.  BOOK REVIEW: IONESCU-RUXĂNDOIU, LILIANA, MIHAELA-VIORICA CONSTANTINESCU, GABRIELA STOICA, ȘERBAN HARTULAR (EDS.), ATTITUDE AND STANCE IN DISCOURSE. NEWCASTLE UPON TYNE: CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, 2022, 504 P..
          Autori: ALEXANDRA COTOC, ANAMARIA RADU.


29.  BOOK REVIEW: STEFAN TH. GRIES, STATISTICS FOR LINGUISTICS WITH R: A PRACTICAL INTRODUCTION. BERLIN/ BOSTON: MOUTON DE GRUYTER, 2021, 495 P..
          Autori: NICOLETA MANLUP.


30.  BOOK REVIEW: MIHAELA MUDURE, ALTE LECTURI CANADIENE / OTHER CANADIAN READINGS. CLUJ-NAPOCA: CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2020, 195 P..
          Autori: OCTAVIAN MORE.


31.  BOOK REVIEW: ANNE F. HYDE, BORN OF LAKES AND PLAINS: MIXED-DESCENT PEOPLES AND THE MAKING OF THE AMERICAN WEST. NEW YORK: W. W. NORTON & COMPANY, 2022, 442 P..
          Autori: ANCA PEIU.


32.  BOOK REVIEW: SUSANA BENAVENTE FERRERA, FRANCISCO CALVO DEL OLMO, ERIKA HILDE FRISAN, VERONICA MANOLE, KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA, HUGUES SHEEREN, PANROMANIC. MANUALE DI INTERCOMPRENSIONE TRA LINGUE ROMANZE. BOLOGNA: ZANICHELLI EDITORE, 2022, 208 P..
          Autori: ALINA PELEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă