Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2022  
         
  Articol:   CUVÂNTUL „PROGRES”: EXISTĂ VIAȚA DUPĂ MOARTE? EXISTĂ VIAȚA DUPĂ RĂZBOI? / LA PAROLA “PROGRESSO”: C’È VITA OLTRE LA MORTE? C’È VITA OLTRE LA GUERRA?.

Autori:  EDOARDO GIORGI.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.4.18

Article history: Received: 15 July 2022; Revised: 2 November 2022; Accepted: 11 November 2022; Available online: 20 December 2022; Available print: 30 December 2022
pp. 357-377

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Cuvântul „progres”: Există viața după moarte? Există viața după război? Scopul acestui articol este de a analiza în profunzime una dintre cele mai interesante piese ale cunoscutului dramaturg franco-român, Matei Vișniec. Demersul critic pornește de la unele dintre cele mai tragice evenimente care au avut loc în timpul războaielor balcanice din anii ’90 ai secolului trecut și oferă o interpretare completă, pe mai multe paliere de semnificație, folosind instrumente de lucru proprii mai multor direcții hermeneutice, cu privire la o experiență limită filtrată prin povestea unei familii, cu implicații bogate semantic asupra relației dintre personaje vii și o categorie fantasmatică de morți-vii, care continuă să comunice cu primele menționate. Pentru a pune în lumină aceste fenomene, am întreprins o analiză bazată pe unele studii antropologice care abordează la nivel teoretic dinamica violenței, comentând apoi în detaliu drama, după o atentă evaluare critică a unui corpus de literatură auxiliară (recenzii, studii), publicată în Italia și Franța. Originalitatea perspectivei pe care o propun constă în aplicarea unor chei de lectură și aspecte specifice antropologiei culturale, utile înțelegerii mecanismelor războiului, cu scopul de a plasa opera în contextul căruia îi aparține, documentând în același timp modul în care dramaturgul însuși a întreprins cercetări ample în vederea compunerii acestei piese.

Cuvinte-cheie: dramă, războaie balcanice, deposedare fizică, „capitalism sălbatic”
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă