Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2022  
         
  Articol:   SINTAXA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE: MIJLOACE SINTACTICE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂȚII COMUNITARE A GRETEI THUNBERG PE FACEBOOK / THE SYNTAX OF CLIMATE CHANGE: SYNTACTIC MEANS IN THE CONSTRUCTION OF GRETA THUNBERG’S COMMUNITY IDENTITY ON FACEBOOK.

Autori:  OLEKSANDR KAPRANOV.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2022.4.01

Article history: Received: 2 August 2022; Revised: 10 October 2022; Accepted: 26 October 2022; Available online: 20 December 2022; Available print: 30 December 2022
pp. 15-33

VIEW PDF

FULL PDF

Rezumat: Sintaxa schimbărilor climatice: mijloace sintactice în construirea identității comunitare a Gretei Thunberg pe Facebook. Se susține că identitatea unei comunități online, de exemplu, o comunitate Facebook, se manifestă prin mecanisme lingvistice, cum ar fi unele mijloace sintactice (Androutsopoulos 2015; Blumenfeld-Jones 2022; Kapranov 2019). Această dezbatere este explorată în studiul care este prezentat și discutat în continuare în articol. Studiul urmărește să identifice mijloacele sintactice, în special propozitii subordonate, care contribuie la construcția identitară a comunității Gretei Thunberg pe Facebook. Greta Thunberg, o celebră activistă din Suedia în domeniul schimbărilor climatice, are o pagină web publică pe Facebook, care este urmărită de peste trei milioane de utilizatori Facebook, care au în comun cu aceasta activismul în domeniul schimbărilor climatice, respectiv schimbările climatice, durabilitate și alte probleme de mediu. În studiu se presupune că actualizările de pe pagina publică de Facebook a Gretei Thunberg, scrise de ea însăși, ar putea avea drept caracteristici unele mijloace sintactice care facilitează construirea identității comunității interesate de domeniul schimbărilor climatice. Pentru a verifica ipoteza, s-a realizat și analizat un corpus de actualizări de pe pagina de Facebook a Gretei Thunberg prin intermediul programului software L2 Syntactic Complexity Analyzer (Lu 2010). Analiza asistată de computer a fost completată de o procedură manuală de identificare a tipurilor de subordonate din corpus. Rezultatele analizei de corpus au arătat că identitatea în cauză a fost construită prin mijloace sintactice precum subordonatele, în special nepredicativele, adverbialele, relativele, condiționalele și exclamativele. Constatările sunt discutate în articol prin prisma construcției identității acestei comunități online.

Cuvinte-cheie: schimbări climatice, propoziții subordonate, Facebook, Greta Thunberg, identitate, comunitate online, mijloace sintactice
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă