Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2021  
         
  Articol:   FORMELE DE ADRESARE ÎNTR-O ABORDARE MULTISISTEMICĂ: UN NOU MODEL TEORETIC DE ANALIZĂ / AS FORMAS DE TRATAMENTO NA ABORDAGEM MULTISSISTÉMICA: UM NOVO MODELO TEÓRICO DE ANÁLISE.

Autori:  VERONICA MANOLE.
 
       
         
  Rezumat:  DOI: 10.24193/subbphilo.2021.4.05

Published Online: 2021-12-15
Published Print: 2021-12-30
pp. 81-94

VIEW PDF

FULL PDF

Abstract: Formele de adresare într-o abordare multisistemică: un nou model teoretic de analiză. Obiectivul acestei lucrări e să propună un nou model de analiză a formelor de adresare. În prima parte a lucrării, facem o evaluare critică a modelelor teoretice existente, arătând, pe de o parte, că abordările divergente reflectă complexitatea analizei adresării și, pe de altă parte, că este nevoie de un model unificator care să cuprindă aspecte morfosintactice, semantice, pragmatice, discursive și diacronice. În cea de-a doua parte a lucrării, prezentăm teoria multisistemică elaborată de lingvistul brazilian Ataliba de Castilho și demonstrăm că poate fi folosită cu succes în analiza formelor de adresare. În ultima parte a lucrării, arătăm că lexicalizarea, semanticizarea, discursivizarea și gramaticalizarea (procese lingvistice identificate de Ataliba de Castilho în teoria sa) explică unele fenomene lingvistice ale sistemelor de adresare din portugheză și română.

Cuvinte-cheie: forme de adresare, portugheză europeană, portugheză braziliană, română, teoria multisistemică, teoria multisistemică a lui Ataliba de Castilho
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă