Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2021  
         
         
   
1.  INTRODUÇÃO.
          Autori: VERONICA MANOLE, SANDA-VALERIA MORARU.


2.  INTRODUCCIÓN.
          Autori: VERONICA MANOLE, SANDA-VALERIA MORARU.


3.  O ABORDARE RELAȚIONALĂ A ÎMPRUMUTURILOR LEXICALE DIN VORBIREA IMIGRANȚILOR ROMÂNI BILINGVI DIN SPANIA.
          Autori: PAUL BUZILĂ.


4.  UNITĂȚI FRAZEOLOGICE ÎN AMINTIRI DIN COPILĂRIE: (DIS)CONTINUITĂȚI ÎN TRADUCERILE PORTUGHEZE / UNIDADES FRASEOLÓGICAS EM RECORDAÇÕES DE INFÂNCIA: (DES)CONTINUIDADES NAS TRADUÇÕES PORTUGUESAS.
          Autori: ADRIANA CIAMA.


5.  CÂTEVA OBSERVAȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA ADVERBULUI DIZQUE, UN ELEMENT DE DISCONTINUITATE DIACRONICĂ ȘI DIATOPICĂ ÎN SPANIOLĂ / ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ADVERBIO DIZQUE, UN ELEMENTO DE DISCONTINUIDAD DIACRÓNICA Y DIATÓPICA EN ESPAÑOL.
          Autori: OANA-ADRIANA DUȚĂ.


6.  CONTINUITATE ȘI DISCONTINUITATE ÎN TRANSMITEREA CUVINTELOR MOȘTENITE DIN SPANIOLĂ CONCURATE DE ARABISME: OLIVA ȘI ACEITUNA, OLIO ȘI ACEITE, OLIVO ȘI ACEITUNO / CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LAS PALABRAS PATRIMONIALES COMPETIDAS POR ARABISMOS: OLIVA Y ACEITUNA, OLIO Y ACEITE, OLIVO Y ACEITUNO.
          Autori: MIHAI ENĂCHESCU.


7.  FORMELE DE ADRESARE ÎNTR-O ABORDARE MULTISISTEMICĂ: UN NOU MODEL TEORETIC DE ANALIZĂ / AS FORMAS DE TRATAMENTO NA ABORDAGEM MULTISSISTÉMICA: UM NOVO MODELO TEÓRICO DE ANÁLISE.
          Autori: VERONICA MANOLE.


8.  SUFIXARE ȘI GEN GRAMATICAL / SUFIJACIÓN Y GÉNERO GRAMATICAL.
          Autori: MARISA MONTERO CURIEL, PILAR MONTERO CURIEL.


9.  FALȘI PRIETENI ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ȘI SPANIOLĂ ÎN TITLURILE ZIARELOR ROMÂNEȘTI ONLINE DIN SPANIA / FALSOS AMIGOS EN RUMANO Y ESPAÑOL EN TITULARES DE LA PRENSA RUMANA EN LÍNEA DE ESPAÑA.
          Autori: SANDA-VALERIA MORARU.


10.  INVESTIGAREA ISTORICĂ A SUFIXULUI -EIR- PENTRU DENUMIREA PLANTELOR ÎN LIMBA PORTUGHEZĂ / INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA DO SUFIXO -EIR- NA NOMEAÇÃO DE VEGETAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA.
          Autori: NATIVAL SIMÕES NETO, MÁRIO EDUARDO VIARO.


11.  OBIECTIVELE ȘI CERINȚELE PENTRU EXAMENELE IGCSE, AS ȘI A LEVEL ÎN CÂTEVA MANUALE DE PREGĂTIRE PENTRU ACESTE EXAMENE / LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS PARA LOS EXÁMENES IGCSE, AS Y A LEVEL EN ALGUNOS MANUALES DE PREPARACIÓN PARA DICHOS EXÁMENES.
          Autori: LUMINIȚA-FELICIA TUNSOIU.


12.  PERSPECTIVE ECOCRITICE ŞI TENSIUNI NARATIVE ÎN ROMANUL EL PADRE DE BLANCANIEVES DE BELÉN GOPEGUI / PERSPECTIVAS ECOCRÍTICAS Y TENSIONES NARRATIVAS EN EL PADRE DE BLANCANIEVES DE BELÉN GOPEGUI.
          Autori: IULIA BOBĂILĂ.


13.  VIITORUL TRECUT. EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE POEZIE LA OCTAVIO PAZ / FUTURO PASADO. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO POESÍA EN OCTAVIO PAZ.
          Autori: ALÍ CALDERÓN FARFÁN.


14.  ISTORIE ȘI ISTORII ÎN ROMANUL INÉS Y LA ALEGRÍA. EPISODIOS DE UNA GUERRA INTERMINABLE DE ALMUDENA GRANDES / HISTORIA E HISTORIAS EN LA NOVELA INÉS Y LA ALEGRÍA. EPISODIOS DE UNA GUERRA INTERMINABLE, POR ALMUDENA GRANDES.
          Autori: MIRELA IOANA LAZĂR.


15.  LIMBAJ POLITIC ȘI REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI DE CANON DIN PERSPECTIVĂ PANHISPANICĂ ÎN PRIMUL MANIFEST AL MIȘCĂRII POESÍA ANTE LA INCERTIDUMBRE / LENGUAJE POLÍTICO Y GIRO PANHISPÁNICO EN EL PRIMER MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO POESÍA ANTE LA INCERTIDUMBRE.
          Autori: MARISA MARTÍNEZ PÉRSICO.


16.  LITERATURA MONASTICĂ FEMININĂ ÎN CADRUL CANONULUI BAROC PORTUGHEZ / O LUGAR DA LITERATURA MONÁSTICA FEMININA NO CÂNONE BARROCO PORTUGUÊS.
          Autori: CRISTINA PETRESCU.


17.  EXPOZIȚIA DE ARTĂ VIZUALĂ CA ROMAN AL LUI ENRIQUE VILA-MATAS / LA EXPOSICIÓN DE ARTE VISUAL NOVELADA POR ENRIQUE VILA-MATAS.
          Autori: SORINA DORA SIMION.


18.  “ESSA DAMA BATE BUÉ” ȘI CANONUL LITERAR ANGOLEZ / “ESSA DAMA BATE BUÉ” E O CÂNONE LITERÁRIO ANGOLANO.
          Autori: IOLANDA VASILE.


19.  METAFORA FIRULUI ÎN IMAGINARUL LINGVISTIC AL FOLCLORULUI.
          Autori: ELENA PLATON.


20.  “STELELE ȘI LALELELE”: ÎNCERCARE DE MICROMONOGRAFIE ISTORIC DESCRIPTIVĂ ASUPRA UNEI CLASE FLEXIONARE A LIMBII ROMÂNE (II) / “STELELE ȘI LALELELE”: SAGGIO DI MICROMONOGRAFIA STORICO DESCRITTIVA DI UNA CLASSE FLESSIVA DELLA LINGUA ROMENA (II).
          Autori: ROBERTO MERLO.


21.  CORPURI DE FEMEI ȘI CASE DE COPII IN ENFANTS DU DIABLE DE LILIANA LAZAR / CORPS DE FEMMES ET MAISONS D’ENFANTS DANS ENFANTS DU DIABLE DE LILIANA LAZAR.
          Autori: ANDREEA BUGIAC.


22.  SCRISORILE DIN AMERICA – MARTORI ȘI AGENȚI AI SCHIMBĂRII. EPISTOLE ALE IMIGRANȚILOR NORVEGIANO-AMERICANI.
          Autori: IOANA-ANDREEA MUREȘAN.


23.  „A VORBI DESPRE BOVINE ÎNSEAMNĂ A VORBI DESPRE OM”: INTERACȚIUNI ANTROPARHICE ÎN THE FARMER’S SON DE JOHN CONNELL.
          Autori: PAUL MIHAI PARASCHIV.


24.  ROLUL MITURILOR ÎN PROCESUL INTERPRETATIV AL CALIGRAFIEI JAPONEZE.
          Autori: IOANA-CILIANA TUDORICĂ.


25.  RECENZIE- ANGELICA CĂPRARU, ANÁLISIS DEL LENGUAJE CIENTÍFICO EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA, CLUJ-NAPOCA, U.T. PRESS, 2018, 130 P..
          Autori: ALINA-LUCIA NEMEŞ.


26.  RECENZIE - KATHARINA GERHALTER, PARADIGMAS Y POLIFUNCIONALIDAD. ESTUDIO DIACRÓNICO DE PRECISO/PRECISAMENTE, JUSTO/JUSTAMENTE, EXACTO/EXACTAMENTE Y CABAL/CABALMENTE, BERLIN-BOSTON, WALTER DE GRUYTER GMBH, 2020, 521 P..
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


27.  RECENZIE - ANTÓNIO M. FEIJÓ, JOÃO R. FIGUEIREDO E MIGUEL TAMEN (EDS.), O CÂNONE, LISBOA, FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA/EDIÇÕES TINTA-DA-CHINA, 2020, 533 P..
          Autori: CRISTINA PETRESCU.


28.  RECENZIE - LABAN, MICHEL, DICIONÁRIO DE PARTICULARIDADES LEXICAIS E MORFOSSINTÁCTICAS DA EXPRESSÃO LITERÁRIA EM PORTUGUÊS – MOÇAMBIQUE, PARIS: CHANDEIGNE, COM A COLABORAÇÃO DE MARIA HELENA ARAÚJO CARREIRA E DE MARIA JOSÉ LABAN, VOL. I E II, 2018, 1534 P..
          Autori: PAULINO PAULO FUMO.


29.  RECENZIE - SIMONA-LUIZA ȚIGRIȘ, ACTOS DE HABLA INDIRECTOS Y MODALIZACIÓN EN EL DISCURSO POLÍTICO ELECTORAL, BUCUREȘTI: EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, 2019, 473 P..
          Autori: RĂZVAN BRAN.


30.  RECENZIE - FARKAS, IMOLA-ÁGNES; TODEA, ADRIANA (EDS.), THE SCIENCE OF LINGUISTICS. PAPERS IN HONOUR OF ȘTEFAN OLTEAN, CLUJ-NAPOCA: PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2020, 279 P..
          Autori: MIHAELA BUZEC.


31.  RECENZIE - IOANA BOT, ICOANE ȘI PRIVAZURI: 7 STUDII DESPRE FIGURALITATEA LITERARĂ, CLUJ-NAPOCA: CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2021, 217 P..
          Autori: RALUCA DEACONEASA.


32.  RECENZIE - HERVÉ LE TELLIER, L’ANOMALIE, PARIS : ÉDITIONS GALLIMARD, 2020, 336 P..
          Autori: ELIZA BREZAN.


33.  RECENZIE - HERVÉ LE TELLIER, DJAÏLI AMADOU AMAL, LES IMPATIENTES, PARIS : ÉDITIONS EMMANUELLE COLLAS, 2020, 252 P..
          Autori: MARIA SIMOTA.


34.  RECENZIE - JEAN-PIERRE MARTIN, MES FOUS, PARIS : L’OLIVIER, 2020, 160 P..
          Autori: ALICE DĂNILĂ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă