Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
  Articol:   DUBLAREA SINTACTICĂ A ADVERBELOR RELATIV-INTEROGATIVE ŞI NEHOTĂRÂTE (DE TIMP, DE MOD ŞI DE CANTITATE) PRIN ADVERBELE DE ALTERITATE CORESPONDENTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ / LE REDOUBLEMENT SYNTAXIQUE DES ADVERBES RELATIFS-INTERROGATIFS ET INDÉFINIS (TEMPS, MANIÈRE ET QUANTITÉ) PAR LES ADVERBES D’ALTÉRITÉ CORRESPONDANTS EN ROUMAIN ACTUEL.

Autori:  ADRIAN CHIRCU.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2020.4.04

Published Online: 2020-10-30
Published Print: 2020-11-30
pp. 75-90

FULL PDF

Dublarea sintactică a adverbelor relativ-interogative şi nehotărâte (de timp, de mod şi de cantitate) prin adverbele de alteritate corespondente în limba română actuală. În prezentul studiu, ne propunem continuăm o analiză anterioară (Chircu 2020b) şi să discutăm pe marginea adverbelor de alteritate (de timp, de mod şi cantitative) care dublează sintactic adverbele relativ-interogative şi nehotărâte corespondente semantic. Rolul adverbelor de alteritate este de a întări semnificaţia acestora din urmă şi de a oferi soluţii alternative de realizare a acţiunii exprimate de verb sau, în cazul modului, de complinire a unor structuri ternare. În contextele identificate, se poate observa că adverbul de alteritate se întrebuinţează atât anaforic, cât şi cataforic, în funcţie de opţiunile locutorilor. Pentru analiza acestui tip de structuri, autorul face apel la fapte de limbă selectate din română actuală (corpusul CoRoLa şi Google).

Cuvinte-cheie: limba română actuală, adverbe relativ-interogative şi nehotărâte, adverbe de alteritate, CoRoLa, internet (Google), morfosintaxă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă