Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
  Articol:   ALTERNATIVE ESTETICE ÎN NEOMODERNISMUL LITERAR ROMÂNESC. SCRIITOARELE ŞI EVAZIUNEA FICŢIONALĂ / AESTHETIC ALTERNATIVES IN THE ROMANIAN LITERARY NEO-MODERNISM. WOMEN WRITERS AND FICTIONAL EVASION.

Autori:  CĂLIN TEUTIŞAN.
 
       
         
  Rezumat:  „Alternative estetice în neomodernismul literar românesc. Scriitoarele şi evaziunea ficţională”. Studiul analizează, printr-un demers critic de tip close reading, relaţia simptomatică dintre valoarea estetică şi mesajul ideologic subversiv, în sensul de constituenţi ai unor ficţiuni narative elaborate, în timpul regimului comunist, de către scriitoare precum Ana Blandiana şi Sânziana Pop. Cele două romanciere practică o detaliată metodologie estetică a scrisului “alternativ”, ca versiune polemică la adresa “realismului socialist”, caracteristic literaturii obediente faţă de principiile regimului totalitar. Formula “alternativă” a scriitoarelor se bazează pe “discursul esopic”, precum şi pe anumite structuri textuale şi imaginare menite să permită “evaziunea ficţională” eliberatoare.

Cuvinte cheie: presiune ideologică, discurs esopic, literatură subversivă, scriitoare femei, ficţiune subiectivă, metodologie estetică. 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă