Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
         
   
1.  LEGENDA LUI DEIRDRE ÎN OPERA LUI YEATS, SYNGE ŞI LADY GREGORY. O PERSPECTIVĂ TURCEASCĂ / THE DEIRDRE LEGEND REVISITED BY YEATS, SYNGE, AND LADY GREGORY. A TURKISH PERSPECTIVE.
          Autori: .


2.  TRANSFEMINIZAREA POSTFEMINISMULUI: ACKER RE-SCRIE TRANS-, BAISE-MOI RE-CITEŞTE POST- / TRANSFEMINIZING POSTFEMINISM: ACKER RE-WRITES THE TRANS-, BAISE-MOI RE-READS THE POST-.
          Autori: .


3.  DISIDENŢA LA FEMININ (1945-1989). O PROVOCARE POLITICĂ A POETICII FEMININE / LA DISSIDENCE AU FÉMININ (1945-1989). UN DÉFI POLITIQUE DE LA POÉTIQUE FÉMININE.
          Autori: .


4.  DINSPRE CENTRU CĂTRE MARGINI: AFRICA DE SUD ÎNTÂLNEŞTE LUMEA ARABĂ.
          Autori: .


5.  DINAMISMUL GUVERNATOR AL PATRIARHIEI ÎN IN THE EYE OF THE SUN DE AHDAF SOUEIF / THE GOVERNING DYNAMICS OF PATRIARCHY IN AHDAF SOUEIF’S IN THE EYE OF THE SUN.
          Autori: .


6.  INTERTEXTUALITATE ÎN POVESTIRILE ANGELEI CARTER / INTERTEXTUALITY IN ANGELA CARTER’S SHORT STORIES.
          Autori: .


7.  „ÎŢI SCRII CARTEA CEA MARE, ADICĂ ULTIMA?”IRIS MURDOCH ÎN 2010 / “ARE YOU WRITING YOUR GREAT BOOK, I MEAN THE FINAL ONE?” IRIS MURDOCH IN 2010.
          Autori: .


8.  MADAME DE MAINTENON ŞI CULTURA ROMÂNĂ / MADAME DE MAINTENON ET LA CULTURE ROUMAINE.
          Autori: .


9.  “ISTORIE ŞI MEMORIE ÎN VECHIUL SUD. CONSTRUCŢII IDENTITARE FEMININE ÎN THE OLD ORDER DE KATHERINE ANNE PORTER” / HISTORY AND MEMORY IN THE OLD SOUTH: CONSTRUCTIONS OF FEMALE IDENTITY IN KATHERINE ANNE PORTER’S THE OLD ORDER.
          Autori: .


10.  DE LA KATHERINE MANSFIELD LA BONNIE BURNARD / FROM KATHERINE MANSFIELD TO BONNIE BURNARD.
          Autori: MIHAELA MUDURE.


11.  FIGURI MITOLOGICE ÎN CONSTRUCŢIA IDENTITĂŢII CHICANA ÎN POVESTIRILE SANDREI CISNEROS / MYTHOLOGICAL FIGURES IN CONSTRUCTING CHICANA IDENTITY IN SANDRA CISNEROS’ SHORT STORIES.
          Autori: .


12.  VOCI DIN SPATELE VĂLULUI. CÂTEVA PERSPECTIVE DESPRE SCRIERILE FEMEILOR MUSULMANE DIN INDIA / VOICES FROM BEHIND THE VEIL: SOME PERSPECTIVES ON THE WRITINGS OF INDIAN MUSLIM WOMEN.
          Autori: .


13.  ELEMENTE DE IDENTITATE FEMININĂ ÎN FANTOMINA DE ELIZA HAYWOOD / SHAPERS OF FEMALE IDENTITY IN ELIZA HAYWOOD’S FANTOMINA.
          Autori: .


14.  ALTERNATIVE ESTETICE ÎN NEOMODERNISMUL LITERAR ROMÂNESC. SCRIITOARELE ŞI EVAZIUNEA FICŢIONALĂ / AESTHETIC ALTERNATIVES IN THE ROMANIAN LITERARY NEO-MODERNISM. WOMEN WRITERS AND FICTIONAL EVASION.
          Autori: CĂLIN TEUTIŞAN.


15.  UN CELIBATAR CU SENSIBILITĂŢI DIFERITE. UN ALT MOD DE A INTERPRETA PERSONAJUL GOUVERNAIL DIN O FEMEIE RESPECTABILĂ DE KATE CHOPIN / UN CÉLIBATAIRE AUX SENSIBILITÉS DIFFÉRENTES. UNE RE-LECTURE QUEER DE GOUVERNAIL DANS « A RESPECTABLE WOMAN » PAR KATE CHOPIN.
          Autori: .


16.  LITERATURA FEMININĂ ÎN VIZIUNEA CRITICĂ A LUI GEORGE CĂLINESCU / WOMEN WRITERS IN GEORGE CĂLINESCU’S LITERARY CRITICISM.
          Autori: .


17.  FAPTIC ŞI FIGURAL. DESPRE ROMANUL THE LOST DE DANIEL MENDELSOHN / FACTUAL AND FIGURAL: ON DANIEL MENDELSOHN’S THE LOST.
          Autori: .


18.  MADAME KOTO A LUI BEN OKRI CA METAFORA A DOMINATIEI COLONIALE / BEN OKRI’S MADAME KOTO AS A METAPHOR OF COLONIAL DOMINATION.
          Autori: .


19.  “DUPĂ CE FRUNZELE AU CĂZUT”. ZEN ŞI ILUMINAREA SINELUI ÎN POEZIA MODERNISTĂ / “AFTER THE LEAVES HAVE FALLEN” ZEN AND THE ENLIGHTENING OF THE SELF IN MODERNIST POETRY.
          Autori: .


20.  “DUPĂ CE FRUNZELE AU CĂZUT”. ZEN ŞI ILUMINAREA SINELUI ÎN POEZIA MODERNISTĂ” / “AFTER THE LEAVES HAVE FALLEN” ZEN AND THE ENLIGHTENING OF THE SELF IN MODERNIST POETRY.
          Autori: .


21.  ASPECTE VICTORIENE ÎN „OLIVER TWIST”: O PERSPECTIVĂ IORDANIANĂ / VICTORIAN ISSUES IN OLIVER TWIST: A JORDANIAN PERSPECTIVE.
          Autori: .


22.  ÎNTRE PREDOSLOVIE ŞI MINIATURĂ – „NOIMA ISTORIEI”:NOTE DESPRE IPOSTAZELE FEMEII ÎNDRĂGOSTITE ÎN TREI MANUSCRISE ROMÂNEŞTI DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII-LEA / BETWEEN PROLOGUE AND MINIATURE – THE “MEANING OF HISTORY”: NOTES ON THE HYPOSTASES OF A WOMAN IN LOVE IN THREE ROMANIAN MANUSCRIPTS FROM THE END OF THE EIGHTEENTH CENTURY.
          Autori: .


23.  RECENZII:IDENTITATE SUDICĂ CU FLANNERY O''CONNOR IULIA ANDREEA BLĂNUŢĂ - DIMENSIUNI CULTURALE SUDICE DE FICŢIUNE ÎN FLANNERY O''CONNOR. IULIA ANDREEA BLĂNUŢĂ. IAŞI: UNIVERSITAS XXI, 2008. 302 PP. / SOUTHERN IDENTITY WITH FLANNERY O’CONNOR IULIA ANDREEA BLĂNUŢĂ - SOUTHERN CULTURAL DIMENSIONS IN FLANNERY O’CONNOR’S FICTION. IULIA ANDREEA BLĂNUŢĂ. IAŞI: UNIVERSITAS XXI, 2008. 302 PP..
          Autori: .


24.  RECENZII: O ABORDARE A LITERATURII CLASICE ŞI MODERNE INDIENE CRITICI ÎN REVIZUIREA ATLANTICULUI, VOL.. 8, NR. 3 ŞI 4,2010 / AN INDIAN APPROACH TO CLASSICAL AND MODERN LITERATURE THE ATLANTIC CRITICAL REVIEW, VOL. 8, NO. 3 AND 4,2010.
          Autori: .


25.  RECENZII: PORTRETIZAREA UNEI EPOCI: ELIZABETAN ANGLIA.PERCEC, DANA, ANDREEA ŞERBAN & ANDREEA VERTES-OLTEANU, ANGLIA ELIZABETANĂ - GHID DE ISTORIE CULTURALĂ (ANGLIA ELISABETANĂ - GHID DE ISTORIE CULTURALĂ), TIMIŞOARA, EDITURA EUROSTAMPA, 2010, 272P / THE PORTRAYAL OF AN AGE: ELIZABETHAN ENGLAND PERCEC, DANA, ANDREEA ŞERBAN & ANDREEA VERTEŞ-OLTEANU, ANGLIA ELIZABETANĂ – GHID DE ISTORIE CULTURALĂ (ELIZABETHAN ENGLAND – A CULTURAL HISTORY GUIDE), TIMIŞOARA, EDITURA EUROSTAMPA, 2010, 272P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă