Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   LA CATÉGORIE DE L’EXPRESSION ET LA CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE DISCIPLINE LINGUISTIQUE : LA STYLISTIQUE (CHARLES BALLY, 1865-1947) / CATEGORIA EXPRESIEI ŞI CONSTITUIREA UNEI NOI DISCIPLINE LINGVISTICE: STILISTICA (CHARLES BALLY, 1865-1947).

Autori:  ANAMARIA CUREA.
 
       
         
  Rezumat:  Categoria expresiei şi constituirea unei noi discipline lingvistice: stilistica (Charles Bally, 1865-1947). Scopul articolului de față este de a pune în lumină relevanța categoriei expresiei în procesul care dă naștere stilisticii ca o disciplină lingvistică autonomă. În timp ce încearcă să creeze o lingvistică sincronică descriptivă bazată pe examinarea limbii vorbite din context, Charles Bally punctează o teorie lingvistică (cunoscută ca “știința teoretică a expresiei” sau stilistică) care atât integrează cât și transcede alte discipline lingvistice, precum lexicologia, semantica, sintaxa și chiar și fonetica. Ipoteza noastră este că această nouă abordare a trezit interesul componentelor Analizei discursului datorită evoluției unui set de principii teoretice ale sale și a unor interpretări analitice a limbii vorbite – interpretări care mai târziu vor fi găsite pe un teren comun a diverselor cercetări din domeniul Analizei discursului.

Cuvinte cheie: expresie, înțeles lingvistic, stilistică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă